IAPWS 2011

09.09.2011 - Společnost Technoprocur CZ s.r.o. byla partnerem každoročního vědeckého setkání Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a páry (IAPWS), která se letos uskutečnila v Plzni.

IAPWS 2011 foto 1

Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a páry (IAPWS) je mezinárodní nezisková organizace národních organizací zabývající se vlastnostmi vody a páry, a to zejména termofyzikálními vlastnostmi a dalšími aspekty vysokoteplotní páry, vody a vodné směsi, které jsou důležité pro tepelné energetické oběhy a další průmyslové aplikace.

Cílem výročních zasedání IAPWS je posoudit a zhodnotit výsledky dosažené v pracovních skupinách v uplynulém období, k přípravě IAPWS dokumentů pro publikaci a určit nové cíle a přiřadit úkoly pro příští období.

Více na: www.iapws.org