Inovativní řešení pro kontejnment

31.05.2017 -

Inovativní řešení pro kontejnment

 

 

 


FPS dodala integrovaný systém kontejnmentu s vysokou účinností pro farmaceutickou aplikaci v Indii

 

 

FPS nedávno dodala integrovaný system kontejnmentu s vysokou účinností pro onkologickou výrobu v Bangalore. Systém sestává z isolátoru pro výběr sušícího filtru(ANFD), vakuového transportního systému(VTS) a mikronizačního zařízení PROMILL-8 v isolátoru.

"Náš klient hledal vhodné řešení pro mletí materiálu a čisté balení po procesu filtrace a sušení" řekl Ing. Bissola, FPS Technical Sales Manager. "Nabídli jsme systém výběru sušícího filtru v kombinaci s VTS a mikronizačním zařízením pro manipulaci s vysoce aktivními látkami(HAPI). Je to na míru vyrobený systém, používající řešení a technologie použité v dříve dodaných zařízeních z minulosti."

Isolátor pro výběr produktu z existujícího míchaného nučového sušícího filtru(Agitated Nutsche Filter Dryer - ANFD) je kompletní, včetně vybíracího žlabu produktu pro další následné zpracování a transfer k mikronizační jednotce přes kónický mlýn pro prosévání před mikronizací a Rapid Transfer Portu (RTP) pro vstup/výstup materiálu.

Vakuový transportní system (VTS) dopravuje product z ANFD vybíracího isolátoru do pufrovací nádoby instalované nad mikronizačním systémem, pro transfer celé vsádky.

Pufrovací nádoba je kompletní, včetně aktivního dělícího motýlkového ventilu, aby bylo možné i v případě nemožnosti použít VTS z důvodu špatných tokových vlastností materiálu, přenést materiál bezpečně do zásobníků; a zvedací sloupec pro manipulaci s nádobami byl dodán také.

Mikronizační zařízení PROMILL-8 je instalováno uvnitř isolátoru a je včetně gravimetrického podavače produktu ze zásobníku do mikronizéru a separačního cyklonového filtru pro oddělení mikronizovaného materiálu od hnacího plynu po mikronizaci. Balící system a výstupní komora umožňují bezpečný, řízený výběr materiálů uzavřených v sudech, s kontrolou hmotnosti. Toto řešení přináší optimální ochranu operátorů i produktů a dovoluje pracovat s vysoce aktivními látkami bezpečně, přičemž zajišťuje nejvyšší stupeň mikronizace, jak je typické pro mlýny navržené a vyrobené FPS.

FPS poskytuje svým zákazníkům podporu již v průběhu přípravy projektu a také následně po uvedení do provozu, podporuje uživatele v získávání zkušeností a znalostí procesu a zařízení pro dosažení zlepšování API výroby.

Výkonný ředitel FPS a mikronizační expert, Ing. Giovanni Gianola uskutečnil jen v květnu 2017 čtyři školící semináře v prostorách FPS zákazníků pro hloubkové osvětlení mikronizačního procesu. Školící zasedání rozvržená do období několika měsíců umožnila absolutorium téměř 100 osob přicházejících z řad obsluhy, inženýringu, údržby a managementu firem. Lidé přicházeli s cílem sdílet s FPS zkušenosti s procesem, hlavními parametry, možnými konfiguracemi zařízení a aspekty bezpečnosti. Byla to take příležitost diskutovat specifické situace vznikající při provozu tryskových mlýnů a možné strategie pro vylepšení.

Pro vice informací kontaktujte : tomas.balada@technoprocur.cz