SWAN AMI INSPECTOR

01.07.2010 - Přenosné analyzátory vodivosti, pH a kyslíku

SWAN INSPECTOR řada

Při uvádění do provozu, údržbě, kalibracích a odhalování závad je potřeba odpovídající kvalitní instrumentace. SWAN vyvinul přístroje AMI Inspector, které jsou přenosné, napájené z akumulátorů, určené především k měření kritických parametrů čistých a ultračistých vod. Jsou k dispozici ve verzích pro měření vodivosti, pH a kyslíku - tedy právě pro parametry, které je problém měřit v těchto médiích běžnými přenosnými přístroji, natož pak laboratorně.

AMI Inspectory jsou doporučovány pro kontrolu kvality on-line instrumentace. Pokud jsou instalovány na vzorek za nebo paralelně k analyzátorům na určitou dobu, poskytují více vypovídající výsledky o kvalitě měření než kontrolní bodové vzorkování a laboratorní analýzy. To společně se SWAN Standardními Operačními Procedurami (SOP) významně zvyšuje kvalitu měřených hodnot.

Každý přístroj AMI Inspector je vybaven dataloggerem a průtokoměrem vzorku. Pro řádné skladování a snadný transport jsou AMI Inspectory dodávány včetně robustního hliníkového kufru.

Více zde:

SWAN AMI Inspector Conductivity

SWAN AMI Inspector pH

SWAN AMI Inspector Oxygen