Workshop lisování tablet 25.1. až 26.1.2017

11.11.2016 - Vážená paní, Vážený pane

Workshop tabletování 2017

Rád bych Vás pozval jménem VŠCHT Praha  a jménem partnerů TECHNOPROCUR, SOTAX a PRAGOLAB na workshop věnovaný lisování tablet a hodnocení s tím souvisejících vlastností tabletovin a tablet. Tento workshop bude čistě odborný se silnou mezinárodní účastí na straně lektorů a bude se do hloubky zabývat procesem lisování tablet z různých úhlů pohledu. Bude mít jak rovinu přednáškovou, tak rovinu praktických prací v laboratoři. Posláním tohoto workshopu je aplikace vědeckých poznání do praxe výroby tablet.  Domníváme se a doufáme, že se jedná o akci, která nemá precedent a bude velmi užitečná pro všechny, kdo se zabývají tabletováním. Další výjimečností bude fakt, že bude workshop dvoudenní a druhý den bude výhradně věnován praktické práci v laboratoři. Díky tomu bude možné přihlásit se také k testování vlastních vzorků v rámci prací v laboratoři. V případě překročení testovacích kapacit workshopu nebo specifického problému bude možné domluvit individuální testování Vašich vzorků v čase po skončení workshopu.

Kapacita účastnických míst je limitována, proto prosím v případě zájmu o včasné zaslání přihlášky na adresu:

tomas.balada@technoprocur.cz

Za organizační tým

Tomáš Balada

 

AKTUALIZACE 11.11.2016 V 16:00:

jsme velice potěšeni, že jsme správně identifikovali téma, které bylo z hlediska dalšího vzdělávání a odborného růstu opomíjeno. Jednoznačně to potvrzuje nebývale vysoký zájem o „Workshop lisování tablet“. Během několika dnů od odeslání pozvánek tak byla nejen překročena plánovaná kapacita, ale překročili jsme i technicky maximálně možnou kapacitu. Z tohoto důvodu bohužel musíme s okamžitou platností zastavit akceptace přihlášek, kterých jsme akceptovali 55. Zejména kapacita laboratorní části, která bude probíhat druhý den workshopu je limitující a nepřekročitelná.

Protože bychom však rádi uspokojili alespoň z části zájemce, kteří neodeslali přihlášku včas nebo jsme jejich přihlášku již museli zamítnout, budeme jednat o možnosti získat větší přednáškový sál. V tom případě bychom mohli akceptovat další přihlášky alespoň na první den, který bude věnován vědeckým přednáškám. Abychom ale mohli cílit na správnou kapacitu přednáškového sálu, prosíme zájemce, kteří nestihli poslat přihlášku včas, aby tak učinili nejpozději do 18.11.2016. Po tomto datu na základě došlých přihlášek zkusíme zajistit větší přednáškový sál, který bude kapacitně odpovídat Vašemu zájmu. Přihlášky zaslané od pátku 11.11.2016 od 16:00 budou v případě úspěšného zajištění větších prostor potvrzeny, ale pouze na první den workshopu. Ti z Vás, které jsem již musel informovat o nemožnosti akceptovat Vaši přihlášku, budou automaticky zařazeni mezi tyto dodatečné(podmíněné) přihlášky. Ti z Vás, kteří jste přihlášku poslali a zatím jste nebyli vyrozuměni, obdržíte v následujících dnech potvrzení a další informace, Vaše přihlášky jsou akceptovány. Další komunikace s přihlášenými bude probíhat přes e-maily uvedené v přihláškách. Pokud do konce příštího týdne toto potvrzení nedostanete a přihlášku jste odeslali, znamená to, že v doručení nastal technický problém, v tom případě mne kontaktujte.

Registrační poplatek i jen pro první den zůstává ve stejné výši jako za celý workshop, tedy 1300 CZK(bez DPH).


Vzhledem k velikému zájmu rovněž doporučuji neodkládat rezervaci hotelu, protože po vyčerpání kapacity námi doporučeného a předrezervovaného hotelu můžete mít rovněž problém zajistit si nocleh v blízkém okolí za dobrou cenu.