O společnosti

TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o. působí na českém trhu již od roku 1997 a již od počátku činnosti se specializuje na dodávky provozních analyzátorů pro průmysl a vodohospodářské aplikace. Počátek roku 2014 se zapsal do historie firmy jako významný milník, kdy se k týmu připojil odborník na chemickou syntézu, a to včetně velmi zajímavého a uceleného portfolia exkluzivních renomovaných dodavatelů. Již první rok existence tohoto portfolia přinesl firmě značné prodeje zařízení pro chemickou syntézu a potvrdil tak správnost rozšíření oblasti působení firmy. V roce 2014 jsme také významně investovali do školení servisního charakteru, abychom byli schopni tento enormní nárůst v novém segmentu pokrýt také servisně.

Filozofií firmy je dodávat kvalitní, vysoce spolehlivá zařízení s dlouhou životností, nenáročné na údržbu, s minimálními provozními náklady, a to vše samozřejmě za přijatelné ceny. S ohledem na tyto požadavky vybíráme výrobce do svého portfolia. Jedná se o renomované přední světové výrobce, jejichž sortiment se vzájemně doplňuje a pokrývá většinu aplikací provozních analýz a chemické syntézy. Díky tomu jsme schopni realizovat kompletní dodávku procesní analytické instrumentace pro takřka jakoukoli technologii či různé typy reaktorů (průtočné reaktory, skleněné reaktory, smaltované reaktory, UV reaktory, tlakové reaktory, vysokotlaké reaktory, trubkové reaktory), autoklávů, tryskových mlýnů, kolíkových mlýnů, izolátorů, destilačních systémů, homogenizátorů, elektrického ohřevu, systémů pro napařování a naprašování, hlubokovakuové techniky, systémy pro extrakce, rovnováhu kapalina – pára a řadu dalších. Velký důraz klademe na kvalitu servisní a technické podpory, kterou poskytujeme našim zákazníkům. Tým pracovníků TECHNOPROCUR CZ je vyškolen přímo od jednotlivých zastoupených výrobců.

Zavedeným a na mnoha ralizovaných aplikacích ověřeným sortimentem jsou analyzátory švýcarských firem SWAN (analyzátory pro elektrárny a úpravny vody), SIGRIST Photometer (provozní fotometry),
Hamilton
(elektrody pH, vodivost, kyslík, kalibrační pufry), systémy pro úpravu a odběr vzorku DR.LEYE, provozní analyzátory rakouské firmy MURTAC, automatické vzorkovače německé firmy WaterSam (Německo), analyzátory NOX švýcarské firmy Ecophysics a Ecomedics a analyzátory spalin ENOTEC (Německo). TECHNOPROCUR CZ je dnes již vnímán jako tradiční dodavatel zařízení těchto firem na český trh a kvalitní autorizovaný servis.

Přístroje dodávané firmou TECHNOPROCUR CZ mají v České republice dlouhou řadu spokojených uživatelů (někteří viz. Reference a Fotogalerie). Na veškerá zařízení poskytujeme záruční i pozáruční servis, včetně zajištění originálních náhradních dílů. Je možné smluvně zajistit pravidelné preventivní servisní kontroly, údržbu, servisní pohotovost (zásah do 24 hodin).

Naši pracovníci Vám rádi poradí při řešení otázek sledování chemických a fyzikálních vlastností kapalin a plynů, odběru vzorků, zařízení pro chemickou syntézu a dalších technických problémů, které se vyskytují v chemickém, farmaceutickém, petrochemickém, potravinářském průmyslu, energetice, vodohospodářství a v dalších průmyslových odvětvích.


Jsme Vám k dispozici na adrese:

TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o.
Lipová 524, 252 43 Průhonice
Tel.: 241 716 010, 241 716 024, 241 716 036
Fax: 241 716 064
E-mail: info@technoprocur.cz
Web: www.technoprocur.cz