Generátory a analyzátory ozonu

V našem portfoliu máme dva typy ozonových generátorů dvou výrobců a také analyzátor ozonu v plynné fázi. V sekcích určených pro analyzátory vody pak máme speciální analyzátory měření ozonu ve vodě.

THN Ozone Generator

V našem sortimentu máme ozonové generátory dvou renomovaných výrobců, firmy ThalesNano a Pilodist. Od firmy Pilodist pak máme také ozonový analyzátor pro analýzu v plynné fázi. Pokud hledáte analyzátor ozonu v kapalné fázi, navštivte prosím příslušnou sekci věnovanou například analýze pitných vod http://www.technoprocur.cz/sortiment/upravny-pitne-vody/

ThalesNano Ozone Module

Je určen zejména pro generování ozonu pro ozonolýzu na průtočném reaktoru ICE Cube, také od ThalesNano. Specifikace: Průtok kyslíku: 10-100 mL/min
Maximální vstupní tlak kyslíku: 8 bar
O3/O2 v/v%: 14% při 20 mL/min kyslíku
Maximální výstupní tlak ozonu: 3 bar

Brožure je ke stažení dole na stránce.

Pilodist Ozone Generator

Přenosný generátor ozonu určený pro laboratorní a poloprovozní aplikace; s použitím suchého kyslíku a suchého vzduchu jako vstupního plynu. Vysoká koncentrace ozonu v kyslíku. Generátor je vyroben z odolných materiálů a je s vestavěným zdrojem v 19" hliníkovém boxu s chlazením vzduchem, IP 42. Průtok plynu je regulovatelný pomocí jehlového ventilu na průtokoměru. Spotřeba elektrické energie je indikována na LCD displeji. Koncentrace ozonu může být regulována mezi 5 a 100% ve smyslu elektrického regulátoru nebo externího signálu.

K dispozici s ohledem na generované množství ozonu jsou tyto modely: 
•0,05 – 1 g/h type OGF 500
•1 g/h type OGF 501
•5 g/h type OGF 505
•10 g/h type OGF 510
•25 g/h type OGF 525
•50 g/h type OGF 550

Pilodist Ozone Analyser

Ozonová analyzátor OPF 200 je přesný UV-fotometr pro kontinuální měření koncentrace ozonu v rozmezí 0 – 200 g/m3 v plynné fázi. Analyzátor měří při 254 mm dle metodiky DIN a IOA-Standard. Přístroj nemá pohyblivé součásti a měří jednopaprskově. UV-lampa má velmi stabilní intenzitu a interval výměny je 24 měsíců. Analyzátor je vybaven interním katalyzátorem pro destrukci ozonu na výstupu vzorku. Systém je určen pro měření ozonu na výstupu z generátoru nebo systémů, které produkují ozon.