Generátor vodíku

Zcela nový a unikátní generátor vodíku čistoty 4.0 H-Genie, který poskytuje vodík o tlaku do 100 barů. Od teď pro svou laboratoř nepotřebujete vodíkové hospodářství a s tím spojená bezpečnostní rizika a starosti. Teď můžete mít svůj zdroj vodíku v jakékoliv laboratoři a dostupný kdykoliv H-Genie spustíte. Protože vyrobený vodík se okamžitě spotřebovává, pracujete od teď vždy pouze s minimálním množstvím vodíku, odpadají problémy se skladováním vodíku a rizika s tím spojená.

H-Genie foto

H-Genie vám poskytne vodík čistoty 99,99% o tlaku 1 až 100 bar a to v množství 20ml/min. až 1000ml/min. Generátor je kompaktní s rozměry dxvxh 36,5cmx34,5cmx46cm a vodík generuje elektrolýzou vody v kvalitě 1-10μS/cm. Lze jej umístit a pracovat s ním v každé laboratoři. Generátor je určen nejen pro průtočné reaktory, ale také pro libovolné vsádkové reaktory či pro jiné užití, kde je potřeba vodík. Prospekt je ke stažení dole na stránce.

Jak to funguje? Jednoduše a bez potřeby speciálního školení, tak je H-Genie navržen, být jednoduchý:

- Uživatel H-Genie připojí k reaktoru, typicky pomocí nerezových kapilár.

- Zvolí požadovaný průtok a tlak.

- Zmáčkne tlačítko "START" a H-Genie začne produkovat vodík.

- H-Genie začne plnit reaktor vodíkem dokud nedosáhne nastaveného tlaku, pak produkci vodíku zastaví.

- H-Genie má zabudovaný vodíkový detektor, který hlídá případný únik vodíku nebo koncentraci vodíku nad bezpečnou mez.

Kolik vodíku může být vyrobeno z jedné nádrže vody?

Při maximální produkci vodíku 1000ml/min. vystačí nádrž  až na 16 hodin. Systém může být příplatkově vybaven automatickým doplňováním vody. Objem nádrže na vodu je 3 litry, ale vždy nejméně 1 litr musí v nádrži zbývat, H-Genie se automaticky zastaví při poklesu objemu vody pod 1 litr.

Mohu provádět také deuterace?

Ano, stačí do H-Genie naplnit místo vody deuterovanou vodu.