SIGRIST OilGuard Ex

SIGRIST_OilGuard_Ex.jpg

Analyzátor ropných látek ve vodě

Výrobce: SIGRIST, Švýcarsko

Typické aplikace: hlídání netěsností tepelných výměníků v rafinériích (plynový olej v páře nebo kondenzátu apod), měření čistoty páry, kondenzátu, chladící vody

Charakteristika:

 • Fluorescenční princip: detekuje úniky olejů v rozpuštěné, nerozpuštěné formě i ve formě emulze
 • Cela s volně padajícím proudem vody - bezkontaktní měření sminimálními nároky na údržbu
 • Volitelně možnost uzavřené průtočné cely (pro měření kondenzátu)
 • Přístroj je zvýroby nakalibrován chininsulfátem nebo volitelně sledovaným typem oleje
 • Manuální kontrola kalibrace skleněným standardem
 • Vliv pevných částic ve vzorku je eliminován použitím vhodného optického filtru
 • Automatická kompenzace stárnutí optoelektronických komponent
 • Extrémně dlouhá životnost (více než 10 let)

Technické parametry:

 • Analyzátor určený do prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Klasifikace Ex: Zone 1, Group IIC, T4
 • Měřící rozsah: 0 až 100 FLU
 • Jednotky: FLU nebo vyjádření v mg/l sledovaného typu oleje
 • Do paměti přístroje lze uložit až 8 kalibračních křivek pro různé typy olejů
 • Časová odezva: 2 sekundy
 • Detekční limit: vzávislosti na typu oleje
 • Integrovaný převodník SIREL SMD spodsvíceným displejem
 • Napájení: 85 ... 264 V / 47 ... 440 Hz
 • Analogové výstupy: 2 x 0/4-20 mA
 • Reléové výstupy: 2 (volně konfigurovatelné)
 • RS485