Průtočné reaktory

Na český a slovenský trh dodáváme průtočné reaktory výrobce ThalesNano. V námi spravovaném regionu je ThalesNano jednoznačně a zdaleka nejprodávanější značkou průtočných reaktorů.

H-Cube Pro 2

To je dáno jednak našim přístupem, osobním zájmem a servisem, ale bez kvalitního produktu by toto nebylo možné. Základním kamenem úspěchu výrobce ThalesNano je existence vlastního chemického RaD, které je v rámci firmy největším oddělením. Díky aktivnímu výzkumu, včetně publikací, jsou reaktory dlouho před uvedením na trh testovány reálnými syntetiky na reálných reakcích. Zároveň máme jedinečnou možnost k výrobci zajet se svými chemikáliemi a svou reakci reálně otestovat, v rozsahu do 5 dnů je takové testování umožněno zdarma. Aktuálně ThalesNano vyrábí svůj absolutní bestseller H-Cube, dnes v aktuální verzi H-Cube Pro s možností připojení plynového modulu, vysokoteplotního modulu, zařízení pro výměnu kartridží a autosampleru. H-Cube existuje také ve verzích Mini Plus, Midi(pro scale up) a Maxi(pro výrobu). Dále je v aktuální nabídce průtočný reaktor ICE Cube, kde lze opět připojovat moduly. Informace k jednotlivým modelům jsou uvedeny níže.

Příklady aplikací: http://thalesnano.com/application-note

Brožury ke stažení: http://thalesnano.com/flow-university/product-brochures

H-Cube Pro

Naprosto jedinečný průtočný reaktor s patentovanou technologií. Tento průtočný reaktor umožňuje pracovat v rozsahu teplot +10°C až +150°C. Chlazení je integrované formou peltierova článku. Pracovní tlaky jsou v rozsahu 0 až 100 bar. Srdce reaktoru tvoří kartridž, kterou lze plnit heterogenním katalyzátorem, případně použít inertní náplň. Skrz kartridž která je temperovaná, protéká reakční směs nastavitelnou rychlostí 0,1ml/min. až 3ml/min. H-Cube Pro pak také umožňuje pracovat mimo roztoku výchozí látky také s plynem, a to buď vodíkem generovaným přímo samotným reaktorem z vody nebo jiným externím plynem za použití plynového modulu. K H-Cube Pro lze dále připojit vysokoteplotní modul, který umožňuje rozšířit pracovní podmínky až na teploty +450°C. Reaktor je možné automatizovat pomocí autosampleru s kolektorem a CatCart Changerem.

 

H-Cube Mini

Tento nejnovější přírůstek do rodiny H-Cube reaktorů je postaven tak, aby při maximu funkcionality byla cena co nejnižší. Nedosahuje tedy takových technických parametrů a možností, jaké má starší bráška H-Cube Pro, ale pro rozpočtem limitované uživatele je tato skvělá technologie zpřístupněna za téměř poloviční cenu. Pro většinu uživatelů je postačující.

Hydrogenace pomocí H-Cube Mini Plus

Video instalace H-Cube Mini Plus

 

Porovnávací tabulka H-Cube modelů:

H-Cube Mini

H-Cube SS

H-Cube Pro

Temperature

100°C

100°C

150°C

Pressure

100bar

100bar

100bar

Hydrogen amount

20-25 ml/min

30 ml/min (less in controlled mode)

60 ml/min

Liquid Flow Rate Range

0.3 – 3.0 ml/min

0.3 – 3.0 ml/min

0.3 – 3.0 ml/min

Throughput

20 mg - 10 g

20 mg – 10 g

20 mg – 50 g

Operation

Manual

Manual

Automated through valves.

Hydrogen drying

Exchangeable Cartridge

Built in water separator

Built in water separator

Reaction Modes

No H2 and Full H2 (at all pressures)

No H2, Full H2, and Controlled Mode.

Hydrogen amount may be changed by the user.

Module control

Standalone operation

Standalone operation

Automated through touchscreen

H-Cube Midi
Větší model H-Cube, který je vhodný pro scale-up nebo produkci řádově stovek gramů za den.

H-Cube Maxi
Zakázkově vyráběný model dle potřeb klienta, určený pro výrobu.

Gas module

Plynový modul umožňuje použití plynů z externích zdrojů. Lze použít tyto plyny: stlačený vzduch, O2, CO, CO2, etylén, syntézní plyn pro hydroformylace, CH4, C2H6, He, N2, N2O, NO, Ar. Modul se připojuje k H-Cube Pro.

 

Vysokoteplotní modul Phoenix

Vysokoteplotní reaktor Phoenix existuje ve dvou variantách, jako modul připojitelný k H-Cube Pro, kdy je ovládán softwarem H-Cube Pro nebo jako samostatná verze s vlastním autonomním řízením. Reaktor umožňuje pracovat za podmínek do 100bar a 450°C. Reaktor umožňuje provádění homogenních i heterogenních reakcí. K dispozici jsou různé typy kartridží pro katalyzátor a také spirály pro homogenní reakční směsi. Ve spojení s H-Cube Pro je možné využívat vodíku, který je H-Cube Pro generován z vody. Phoenix pracuje také ve spolupráci s plynovým modulem.

 

Autosampler a CatCart Changer

Průtočný reaktor H-Cube Pro, případně také v kombinaci s plynovým modulem a vysokoteplotním reaktorem mohou být rozšířeny o autosampler s autokolektorem a také zařízením pro automatické přepínání mezi kartridžemi s katalyzátorem. CatCart Changer může hostit až 6 různých kartridží s katalyzátorem. S autosampler balíčkem a zařízením na přepínání mezi kartridžemi lze naprogramovat experimenty a nechat zařízení bežet například přes noc.

 

Ice Cube

Průtočný reaktor IceCube je určen pro reakce za nízkých teplot a pro reakce s velkým vývinem tepla. Reaktor je konstruován tak, aby i tak nebezpečné reakce jako ozonolýza mohly být prováděny naprosto bezpečně. Rozsah pracovních teplot je od -70°C do + 80°C. Typické reakce pro které je velmi vhodný jsou ozonolýza, lithiace, diazotace, nitrace, Swernova oxidace, ... K základnímu modulu IceCube lze připojit Ozonový modul a Pump module. Reakce lze provádět jak v roztocích, tak v jemných suspenzích.

 

Lithiace

 

Nitrace

 

Swernova oxidace

 

Ozonolýza

Generátor vodíku H-Genie

Zcela nový a unikátní generátor vodíku čistoty 4.0 H-Genie, který poskytuje vodík o tlaku do 100 barů. Od teď pro svou laboratoř nepotřebujete vodíkové hospodářství a s tím spojená bezpečnostní rizika a starosti. Teď můžete mít svůj zdroj vodíku v jakékoliv laboratoři a dostupný kdykoliv H-Genie spustíte. Protože vyrobený vodík se okamžitě spotřebovává, pracujete od teď vždy pouze s minimálním množstvím vodíku, odpadají problémy se skladováním vodíku a rizika s tím spojená.

H-Genie vám poskytne vodík čistoty 99,99% o tlaku 1 až 100 bar a to v množství 20ml/min. až 1000ml/min. Generátor je kompaktní s rozměry dxvxh 36,5cmx34,5cmx46cm a vodík generuje elektrolýzou vody v kvalitě 1-10μS/cm. Lze jej umístit a pracovat s ním v každé laboratoři. Generátor je určen nejen pro průtočné reaktory, ale také pro libovolné vsádkové reaktory či pro jiné užití, kde je potřeba vodík. Prospekt je ke stažení dole na stránce.

Jak to funguje? Jednoduše a bez potřeby speciálního školení, tak je H-Genie navržen, být jednoduchý:

- Uživatel H-Genie připojí k reaktoru, typicky pomocí nerezových kapilár.

- Zvolí požadovaný průtok a tlak.

- Zmáčkne tlačítko "START" a H-Genie začne produkovat vodík.

- H-Genie začne plnit reaktor vodíkem dokud nedosáhne nastaveného tlaku, pak produkci vodíku zastaví.

- H-Genie má zabudovaný vodíkový detektor, který hlídá případný únik vodíku nebo koncentraci vodíku nad bezpečnou mez.

Kolik vodíku může být vyrobeno z jedné nádrže vody?

Při maximální produkci vodíku 1000ml/min. vystačí nádrž na 8 hodin. Systém může být příplatkově vybaven automatickým doplňováním vody. Objem nádrže na vodu je 3 litry, ale vždy nejméně 1 litr musí v nádrži zbývat, H-Genie se automaticky zastaví při poklesu objemu vody pod 1 litr.

Jak mohu spočítat čas po který mi vydrží voda v nádrži?

(Objem nádoby(reaktoru) v ml / průtok vodíku v ml) x tlak v bar = počet minut do prázdné nádrže

Mohu provádět také deuterace?

Ano, stačí do H-Genie naplnit místo vody deuterovanou vodu.