Elektrárny, teplárny

 • SWAN_Monitor_AMI_Powercon_Specific.JPG

  Specifická vodivost

  Analyzátor pro měření specifické vodivosti demivody, napájecí a kotelní vody.

 • SWAN_Monitor_AMI_Powercon_Acid.JPG

  Katexovaná vodivost

  Analyzátor pro měření katexované vodivosti měření katexované vodivosti vzorků z parovodního okruhu. Kompletní analyzátor včetně katexové kolony a dalšího příslušenství.

 • SWAN_Monitor_AMI_Deltacon_Power.JPG

  Spec. i katex. vodivost

  Analyzátor specifické, katexované vodivosti, pH a koncentrace čpavku v napájecí vodě, přehřáté páře a kondenzátu. Automatická kalkulace pH a koncentraci alkalizačního činidla z rozdílu vodivostí. Stabilní a přesné měření s minimálními nároky na údržbu.

 • Ami deltacon DG

  Odplyněná katex. vodivost

  Analyzátor odplyněné katexované vodivosti v přehřáté páře. Při použití na paroplynovém cyklu umožňuje najet parní turbínu dříve než při samotném měření katexované vodivosti. Kromě odplyněné katexované vodivosti měří současně i specifickou vodivost, katexovanou vodivost, kalkuluje pH a koncentraci čpavku, případně jiného alkalizačního činidla.

 • SWAN_Monitor_pHRedox_QVFlow.JPG

  pH

  Analyzátor pro měření pH nebo redox kotelní vody, kondenzátu, apod. Široký výběr pH a redox elektrod pro nejrůznější aplikace. Nerezová průtočná cela umožňující kalibraci bez demontáže elektrody.Integrovaný jehlový ventil a průtokoměr vzorku.

 • SWAN_Monitor_AMI_Deltacon_Power.JPG

  pH pomocí vodivosti

  Analyzátor specifické, katexované vodivosti, pH a koncentrace čpavku v napájecí vodě, přehřáté páře a kondenzátu. Automatická kalkulace pH a koncentraci alkalizačního činidla z rozdílu vodivostí. Stabilní a přesné měření s minimálními nároky na údržbu.

 • SWAN_Monitor_AMI_Deltacon_Power.JPG

  Koncentrace čpavku

  Analyzátor koncentrace čpavku nebo jiného alkalizačního činidla v napájecí vodě. Koncentraci určuje z naměřených hodnot specifické a katexované vodivosti. Zároveň kalkuluje i pH. Stabilní a přesné měření s minimálními nároky na údržbu.

 • SWAN_Monitor_pHRedox_QVFlow.JPG

  Redox

  Analyzátor pro měření pH nebo redox kotelní vody, kondenzátu, apod. Široký výběr pH a redox elektrod pro nejrůznější aplikace. Nerezová průtočná cela umožňující kalibraci bez demontáže elektrody.Integrovaný jehlový ventil a průtokoměr vzorku.

 • SWAN_Monitor_AMI_Oxytrace.JPG

  Rozpuštěný kyslík

  Analyzátor kyslíku rozpuštěného v napájecí vodě a páře, včetně měření teploty a průtoku vzorku.

 • SWAN_Monitor_AMI_Oxytrace_QED

  Rozpuštěný kyslík s aut. kalibrací

  Analyzátor kyslíku rozpuštěného ve vodě s automatickou verifikací měřených hodnot pomocí integrované Faradayovi cely. Analyzátor je určen pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku v napájecí vodě kotlů.

 • SWAN_Monitor_AMI_Hydrazine.JPG

  Hydrazin

  Analyzátor obsahu zbytkového hydrazinu v napájecí vodě. Tříelektrodový amperometrický systém. Přesné a stabilní měření s minimálními nároky na údržbu.

 • SWAN_Monitor_AMI_Sodium_P.JPG

  Sodík v páře a kondenzátu

  Analyzátor obsahu sodíku v přehřáté páře a kondenzátech. Ideální nástroj pro vysoce citlivé hlídání netěsnosti kondenzátoru.

 • SWAN_Monitor_AMI_Sodium_A.JPG

  Sodík na demilince

  Analyzátor obsahu sodíku pro řízení provozu katexového filtru na demilince. Kontrola účinnosti kondicionování vzorku integrovanou pH elektrodou. Snadná kalibrace. Přesné a spolehlivé měření.

 • SWAN Monitor AMI Silica

  Křemík

  Analyzátor křemíku v demi vodě, napájecí vodě, kotelní vodě, páře a kondenzátech. Přesné a spolehlivé měření. Nízké provozní náklady.

 • SWAN AMI Sample Sequencer

  Přepínání vzorků

  Automatický přepínač až 6-ti vzorků

 • SWAN Monitor AMI Phosphate-II

  Fosfát

  Analyzátor fosfátů v pitné vodě, chladící vodě nebo na odtoku ČOV.

 • SWAN Monitor AMI Phosphate II Boiler

  Fosfát v kotelní vodě

  Analyzátor fosfátů v kotelní vodě

 • Odbrov_systmy_LEYE.jpg

  Odběrové systémy vody a páry

  Odběrové systémy úpravy teploty a tlaku vzorků z parovodních okruhů elektráren a tepláren.

 • SWAN_AMI_Inspector_Conductivity

  Vodivost - přenosný INSPECTOR

  Přenosný analyzátor pro kontrolní měření specifické vodivosti demivody, napájecí, kotelní vody, páry a kondenzátů.

 • SWAN_AMI_Inspector_Oxygen

  Kyslík - přenosný INSPECTOR

  Přenosný analyzátor pro kontrolu kvality při kontinuálním měření rozpuštěného kyslíku ve vodě.

 • SWAN_AMI_Inspector_pH

  pH - přenosný INSPECTOR

  Přenosný analyzátor pro kontrolu kvality při kontinuálním měření pH

 • Hamilton_pufry_5.jpg

  Kalibrační pufry pH

  Vysoce přesné a stabilní kalibrační pufry certifikované akreditovanou laboratoří dle mezinárodních standardů. Dodávka pufru včetně certifikátu. Různá balení (250 ml, 500 ml, atd).

 • Hamilton_DURACAL_Cond.JPG

  Kalibrační pufry vodivosti

  Vysoce přesné a stabilní kalibrační pufry vodivosti. Certifikovány akreditovanou laboratoří dle mezinárodních standardů.

 • SWAN_Monitor_AMI_Codes.JPG

  Desinfektanty v chladící vodě

  Analyzátor obsahu volného chloru, ozonu, oxidu chloričitého a dalších desinfektantů ve vodě. Určen pro měření obsahu desinfektantů v pitné vodě, plaveckých bazénech, při úpravě průmyslových vod, v chladící a odpadní vodě.

 • SWAN_AMI_Deltacon_Power.jpg

  Vodivost - komponenty

  Sestavy měření vodivosti složené z jednokanálových a dvoukanálových převodníků řady AMI, senuzorů vodivosti a průtočných cel. Senzory lze montovat i přímo do potrubí. Vhodné pro měření vodivosti na demistanicích, inline měření kondenzátů apod.

 • SWAN_Swansensor_Inducon.jpg

  Koncentrace NaCl, HCl, NaOH

  Sestavy měření koncentrace používající indukční senzory měření vodivosti a koncentrace. Určeny pro měření koncentrace roztoků NaCl, HCl, NaOH, H2SO4, HNO3 na demistanicích, v CIP procesech.

 • SIGRIST_OilGuard.jpg

  Olej, ropné látky

  Flourescenční analyzátor pro hlídání úniků ropných látek na odtoku z podniku nebo provozu, hlídání průsaků oleje do chladící vody vlivem nětěsnosti chladičů olejových okruhů.

 • SIGRIST_AquaScat.jpg

  Zákal

  Bezkontaktní analyzátor zákalu vody využívající technologii měření ve volně padajícím paprsku vzorku. Je ideálním řešením pro měření zákalu surové vody, zákalu na výstupu z čiířiče, zákalu za pískovými filtry, zákalu upravené pitné vody.

 • SWAN Monitor AMI Turbiwell power

  Zákal v parovodních cyklech

  Nefelometrický systém založený na normě ISO 7027 pro automatické kontinuální měření zákalu v čisté vodě a v parovodních cyklech.

 • SIGRIST_ColorPlus_Bypass.jpg

  Organické látky

  Provozní fotometr pro měření obsahu organických látek ve vodě. Lze jej využít pro měření kvality vratného kodenzátu (vraceného od sptřebitelů tepla).

 • SWAN Monitor AMI LineTOC

  TOC - Celkový organický uhlík

  Kompletní monitorovací systém pro automatické, kontinuální měření celkového organického uhlíku (TOC) v čisté a velmi čisté vodě.

 • WS_312_24x1.jpg

  Vzorkovače odpadních vod

  Automatický stacionární vzorkovač odpadních vod. Volitelné různé konfigurace odběrových lahví. Určen i pro venkovní instälaci.

 • SIGRIST_Visguard.jpg

  Prašnost v prostředí

  Sytém kontinuálního měření prašnosti v prostředí (možnost řízení ventilace a kontroly kvaity pracovního prostředí)

 • SIGRIST_StackGuard.jpg

  Prašné emise

  Sytém měření prašných emisí.

 • Enotec oxitec 5000

  Kyslík ve spalinách

  In-situ měření kyslíku OXITEC ve spalinách pro optimalizaci procesu spalování v elektrárnách a teplárnách.

 • COMTEC 6000

  Kyslík a COe ve spalinách

  In-situ sondy COMTEC pro měření kyslíku a sumy nespálených složek ve spalinách pro optimalizaci procesu spalování (úspora paliva a energie).

 • MAK_10.JPG

  Úprava vzorků plynů

  Kompaktní kompresorová lednice pro chlazení vzorků spalin na aplikacích emisního měření spalin na elektrárnách a teplárnách