Kyslík a COe ve spalinách

In-situ sondy COMTEC pro měření kyslíku a sumy nespálených složek ve spalinách pro optimalizaci procesu spalování (úspora paliva a energie).