SIGRIST OilGuard 2

SIGRIST OilGuard 2

Analyzátor ropných látek ve vodě

Výrobce: SIGRIST, Švýcarsko

Typické aplikace: hlídání úniků ropných látek na odtoku z podniku nebo provozu, hlídání průsaků oleje do chladící vody

Charakteristika:

 • Fluorescenční princip: detekuje úniky olejů v rozpuštěné, nerozpuštěné formě i ve formě emulze
 • Cela s volně padajícím proudem vody - bezkontaktní měření s minimálními nároky na údržbu
 • Volitelně možnost uzavřené průtočné cely (pro měření kondenzátu)
 • Přístroj je z výroby nakalibrován chininsulfátem nebo volitelně sledovaným typem oleje
 • Manuální kontrola kalibrace skleněným standardem
 • Vliv pevných částic ve vzorku je eliminován použitím vhodného optického filtru
 • Automatická kompenzace stárnutí optoelektronických komponent
 • Volitelně Ex verze do prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Extrémně dlouhá životnost (více než 10 let)

Technické parametry:

 • Měřící rozsah: 0 až 100 FLU
 • Jednotky: FLU nebo vyjádření v mg/l sledovaného typu oleje
 • 8 měřeících rozsahů, volně konfigurovatelných
 • Časová odezva: <2 sekundy
 • Detekční limit: v závislosti na typu oleje
 • Řídící jednotka SICON s barevným dotykovým displejem
 • Napájení: 230 V 50/60Hz
 • Analogové výstupy: 1 x 0/4-20 mA
 • Digitální výstupy: 7 (volně konfigurovatelné)
 • Digitální vstupy: 5 (volně konfigurovatelné
 • Rozhraní: Ethernet, Modbus TCP, microSD-karta
 • Volitelně: HART, Profibus DP, Modbus RTU

Příslušenství:

 • Systém pro přípravu vzorku
 • Čerpadlo vzorku
 • Vratné čerpadlo vzorku
 • Montážní držák na stěnu, stojan
 • Integrovaný vzorkovací kit