SIGRIST StackGuard

SIGRIST_StackGuard.jpg

Monitorovací systém prašných emisí

Výrobce: SIGRIST, Švýcarsko

Typické aplikace: měření úletu tuhých znečišťujících látek do ovzduší

Charakteristika:

  • Osvědčený měřící systém pro náročné aplikace jako např. kontinuální sledování malých koncentrací v suchých nebo vlhkých horkých plynech
  • Nepřetržité měření koncentrace prašných částic pomocí principu rozptýleného světla
  • Nedochází ke kondenzaci, tudíž ani k nepřesnému měření ani k opotřebení materiálu
  • Jistota, že ani okružní odběrové potrubí ani průtočná cela nebudou znečištěny
  • Extraktivní způsob odběru vzorku. Použitelný pro okružní odběrová potrubí o max. délce 25m a pro plyny o vysoké teplotě (vzorek odsáván z komínu do vyhřívaného měřícího okruhu)
  • Maximální citlivost v rozsahu µm/Nmł
  • Snadná kalibrace pomocí kalibračního skleněného standardu

Řídící jednotka:

  • SIREL SMD Řídící jednotka pro monitorovací systém prašných emisí.