MURTAC OMT-20 SX/DXN

MURTAC_OMT20_SX-DXN.JPG

Flexibilní provozní analyzátor procesních vod, průmyslových i komunálních odpadních vod, pitných a povrchových vod měřící v souladu se standardními laboratorními metodami.  Analyzátor je výrobcem nakonfigurován přesně dle potřeb konkrétní aplikace.

Výrobce: MURTAC, Rakousko

Typické aplikace: měření tvrdosti vody, alkality, Fe, Al na demistanicích a úpravnách vody, CHSK, N-NH4, N-NO3, N-NO2, P-PO4, Pcelkový, Ncelkový na čistírnách odpadních vod

Charakteristika:

 • Možnost využití nejrůznějších principů a jejich kombinací: titrace, fotometrie, amperometrie, přímá potenciometrie, metody měření přídavkem standardu nebo vzorku apod.
 • Měřené parametry: N-NH4, N-NO3, N-NO2, P-PO4, Pcelkový, Ncelkový, CHSK(Cr), Fe, Al, fenoly - a další
 • Volitelný systém digesce vzorku (potřeba pro určité aplikace)
 • Volitelný systém ředění vzorku (pro extrémně vysoké rozsahy)
 • Možnost přepínání vzorků z více měřících míst
 • Volitelně možno měřit až 3 parametry jedním analyzátorem
 • Receptura na přípravu regentů je součástí dodávky analyzátoru - nízká cena provozních chemikálií
 • Použití kvalitních komponent - nízké provozní náklady, minimální údržba
 • Vynikající shoda s výsledky laboratoře (možnost nastavení totožné měřící metody)
 • Automatická kalibrace
 • Vstup pro měření doneseného vzorku

Technické parametry:

 • Řídící jednotka: průmyslové PC
 • Displej: "10" VGA TFT - LCD barevný monitor
 • Servisní rozhraní pro připojení myši a klávesnice
 • Napájení 115/230 VAC, 50/60 Hz
 • Příkon: 350 VA max
 • Signální výstupy:
 • 1 x analogový výstup 4-20 mA
 • 3 x reléový výstup