SIGRIST ColorPlus In-line

SIGRIST_ColorPlus_In-line.jpg

Absorpční provozní fotometr pro instalaci do potrubí nebo do bypassu

Výrobce: SIGRIST, Švýcarsko

Typické aplikace: měření UV absorbance, barvy vody, měření barvy piva, měření vysokých koncentrací oxidu chloričitého ve vodě, měření ozonu v plynu na výstupu generátoru ozónu (vysoké koncentrace) a v odplynu z ozonizace vody (nízké koncentrace), optické měření koncentrací látek tlumících světlo při specifických vlnových délkách.

Charakteristika:

 • Snadná montáž přímo do potrubí nebo speciální průtočné cely přes VARIVENT nebo instalace bypass
 • Princip měření: absorpce (útlum světla v přímém směru)
 • Volitelná automatická optická kompenzace zákalu
 • Možnost automatické kompenzace hodnoty koncentrace dle teploty a tlaku (např. při měření koncentrace ozonu na výstupu z generátoru ozonu)
 • Automatická kompenzace stárnutí optoelektronických komponent (dvoupaprskový princip)
 • Vysoká citlivost (délka optické cesty - vzdálenost vysílače a přijímače světla se volí dle požadovaného rozsahu ... od 0,5 mm až po desítky milimetrů)
 • Vynikající přesnost a stabilita (automatická procedura kalibrace)
 • Odolné vodotěsné provedení (pouzdro z nerez oceli, mechanické krytí IP65)
 • Široké spektrum měřících rozsahů, které jsou navíc volně
 • Jednoduchá kontrola nastavení a kalibrace pomocí filtrů o známé optické hustotě
 • Extrémně dlouhá životnost (více než 10 let)

Technické parametry:

 • Měřící rozsah: 8 rozsahů od 0 až 0,05 E až po 0 až 3 E standardně v dodávce
 • Jednotky: E, E/m, APHA-Hazen, EBC, Saybolt, ASTM, mg/l Pt (platinové číslo) a další
 • Rozlišení: 0,001 E
 • Vlnové délky: UV - 254, 313, 365, 436, 546 nm, VIS - 365, 390 - 700 nm
 • Převodník SIREL SMD spodsvíceným displejem
 • Napájení: 85 .. 264 V / 47 .. 440 Hz nebo 24 V DC
 • Analogové výstupy: 2 x 0/4-20 mA
 • Reléové výstupy: 2 (volně konfigurovatelné)
 • Volitelně RS485