Lékařské přístroje

  • ECO Medics Cld 88

    FeNO analýza

    Analyzátor, který umožňuje současně okamžité měření a zobrazení koncentrace oxidu dusnatého (NO) spolu s rychlostí průtoku a objemu vydechovaného vzduchu u dospělých pacientů, dětských pacientů a novorozenců.

  • Exhalyzer D

    FRC-LCI analýza

    Analyzátor pro testování plicních funkcí u novorozenců, kojenců, dětských a dospělých pacientů.