ECO Medics Exhalyzer D

Analyzátor pro testování plicních funkcí u novorozenců, kojenců, dětských a dospělých pacientů.

Exhalyzer D

Aplikace:


- Analýza dýchání

- Funkční reziduální kapacita (FRC) a měření nehomogenity ventilace

- Očišťovací index plic (LCI) a analýza Slope 3 (SnIII)

- Měření vymývání dusíkem FRC

- Analýza plicní mechaniky s jedním okluzním systémem

- Kapnografie a oximetrie

- Vícenásobná a jednorázová dechová analýza FENO (volitelně přístrojem CLD 88sp)


Vaše výhody :


• Integrovaný systém testování plicních funkcí od novorozenců až po děti školního věku
• U standardních testů není nutná sedace
• Neinvazivní detekce zánětu plic (frakční výdech NO, FENO test)
• Plně rozšiřitelné o další analýzy


Nabízíme:


• Snadná obsluha
• Numerická a grafická analýza dat
• Schválen pro klinické použití CE MDD 93/42
• Dodržování všech doporučení ATS / ERS pro testování funkčnosti plic a měření vydechovaného oxidu dusnatého