Úpravny pitné vody

 • Bactosense
 • SWAN_Monitor_AMI_Trides.JPG

  Analyzátory chlóru, ozónu apod.

  Vysoce spolehlivé a přesné kontinuální provozní analyzátory desinfektantů pracující na amperometrickém nebo fotometrickém principu

 • SWAN_Monitor_AMI_Codes-II_TC

  Celkový chlor

  Provozní fotometrické analyzátory pro měření koncentrace celkového zbytkového chloru v pitné vodě.

 • SWAN Monitor AMI pH/redox PVC

  pH

  Analyzátor pro měření pH nebo redox na aplikacích při úpravě pitné vody. Široký výběr pH a redox elektrod pro nejrůznější aplikace. Průtočná cela s demontovatelnou průhlednou nádobkou umožňující kalibraci bez demontáže elektrody.

 • SWAN_Monitor_AMI_pH-Redox_MFlow.JPG

  Redox

  Analyzátor pro měření pH nebo redox na aplikacích při úpravě pitné vody. Široký výběr pH a redox elektrod pro nejrůznější aplikace. Průtočná cela s demontovatelnou průhlednou nádobkou umožňující kalibraci bez demontáže elektrody.

 • SWAN_Monitor_AMI_Solicon_4.JPG

  Vodivost

  Systém měření vodivosti surové vody, chladící vody, pitné vody.

 • SIGRIST_AquaScat.jpg

  Zákaloměry

  Bezkontaktní analyzátor zákalu vody využívající technologii měření ve volně padajícím paprsku vzorku. Je ideálním řešením pro měření zákalu surové vody, zákalu na výstupu z čiířiče, zákalu za pískovými filtry, zákalu upravené pitné vody.

 • SIGRIST_ColorPlus_Bypass.jpg

  UV absorbance (DOC)

  Provozní fotometr pro měření UV absorbance. Optická kompenzace zákalu. Automatická kompenzace znečištění skel kyvety. Možnost měření UV absorbance i barvy jedním přístrojem.

 • SIGRIST_ColorPlus_Bypass.jpg

  Barva

  Provozní fotometr pro vysoce citlivé měření barvy vody. Optická kompenzace zákalu. Automatická kompenzace znečištění skel kyvety. Možnost měření barvy i UV absorbance jedním přístrojem.

 • SIGRIST_OilGuard.jpg

  Olej, ropné látky

  Flourescenční analyzátor pro měření obsahu ropných látek v povrchových a podzemních vodách.

 • SIGRIST_ColorPlus_O3.jpg

  Ozon v plynu

  Absorpční provozní fotometr pro měření koncentrace ozonu v plynu na výstupu generátoru ozónu (vysoké koncentrace) a v odplynu z ozonizace vody (nízké koncentrace). Možnost automatické kompenzace měření koncentrace dle teploty a tlaku.

 • WS_316.jpg

  Automatický vzorkovač

  Vzorkovač surové vody s karuselovým zásobníkem lahví. Automatické vyprazdňování a vyplachování odběrových lahví.

 • SWAN_Chematest_20.JPG

  Desinfektanty, pH - přenosný

  Přenosná fotometrická sada pro měření volného, vázaného a celkového chloru i jiných desinfektantů v pitné vodě a v bazénech. Navíc měření pH a dalších parametrů. Snadná obsluha, nízká cena, ekonomický provoz.

 • SWAN_Chematest_20.JPG

  Železo, hliník - přenosný

  Přenosná fotometrická sada pro měření koncentrací desinfektantů (chloru, ozon, oxid chloričitý atd), pH, uhličitanové tvrdosti, koncentrace kyseliny kyanurové. Volitelně umožňuje měřit i obsahu hliníku a železa ve vodě. Snadná obsluha, nízká cena, ekonomický provoz.

 • Hamilton_DURACAL.JPG

  pH kalibrační pufry

  Sortiment vysoce stabilních kalibračních pH pufrů balených v lahvích usnadňujících manipulaci.

 • Hamilton senzory

  Senzory pH, vodivost, O2

  Sortiment senzorů pH, vodivosti a rozpuštěného kyslíku vhodných pro nejrůznější aplikace.