WaterSam WS 316 SE

WS_316.jpg

Stacionární vzorkovač surové vody s karuselovým zásobníkem lahví. Automatické vyprazdňování a vyplachování odběrových lahví.

Výrobce: Watersam, Německo

Typické aplikace: dočasné uchování vzorků surové vody nebo upravené vody na úpravně pitné vody

Charakteristika:

 • Nepřetržitý odběr vzorků 24 hodin denně, 365 dní v roce
 • Vakuový princip odběru, objem vzorku 20 - 350 ml
 • Konzervace vzorků pomocí termostatizace
 • Počet vzorkovnic: 24 nebo 16 vzorkovnic zborokřemičitého skla o objemu 1,9 litru
 • Různě typy odběrů v závislosti na čase, množství, průtoku a jevech
 • Možnost volby přímého rozdělovače
 • Kompresorové chlazení s jištěním náběhu a automatickým odmrazováním
 • 9 pamětí pro programy, hlášení poruch, hlášení o provozu
 • Volně programovatelný rozdělovač, paměť pro jevy a provozní údaje
 • Řízení mikroprocesorem
 • Jednoduchá údržba a dekontaminace
 • Snadná obsluha a manipulace