BactoSense, analyzátor mikrobiální kvality vody

SIGRIST BactoSense

Automatický průtokový cytometr SIGRIST BactoSense představuje revoluci v mikrobiologii vody. Přístroj slouží k přesné kvantifikaci mikrobiálního oživení vody a umí počet buněk na ml nejen spočítat, ale zároveň je i rozdělí na malé a velké nebo na živé a mrtvé buňky. Výsledkem měření je i charakteristický „otisk prstu“ s grafickým rozdělením buněk.

Oproti klasickým kultivačním metodám stanovení KTJ používaným již více než 100 let, jejichž výsledky jsou k dispozici až za několik dní po odběru, poskytuje SIGRIST BactoSense realistickou informaci o mikrobiálním obsahu vzorku vody již za méně než 30 minut.

Naskýtá se tak možnost operativně sledovat mikrobiální kvalitu vody za účelem optimalizace její úpravy a distribuce. Přístrojem lze změřit ručně odebrané vzorky, ale lze také provádět zcela automatické analýzy na protékajícím vzorku. Možnosti využití přístroje SIGRIST BactoSense  jsou skutečně univerzální: od sledování kvality surové vody a změn kvality po jednotlivých krocích úpravy, přes sledování biostability vody ve vodovodní síti, až po kontrolu mikrobiální kvality vody na patách objektů a na kohoutcích koncových odběratelů.

Není náhodou, že metoda průtokové cytometrie je již několik let zahrnuta ve švýcarské legislativě a je oficiálně používána jako doporučená metoda pro testování mikrobiální kvality pitné vody.