BactoSense, analyzátor mikrobiální kontaminace

Zcela nový, revoluční a unikátní analyzátor, efektivní nástroj pro včasnou indikaci nežádoucí mikrobiologické kontaminace pitné vody. Za méně než 30 minut analyzátor poskytne informaci o mikrobiální kontaminaci. Operátor nemusí mít žádné speciální znalosti, analyzátor pracuje zcela automaticky a bezodpadově. Lze provozovat jako on-line v procesu s permanentním napojením na vzorek, tak jako dočasně instalované přenosné zařízení, ale také v laboratoři na analýzu přinesených vzorků. Princip měření je průtočná cytometrie.

Další obrázek reprezentuje výsledk měření. Mikrobiálně vysoce kvalitní voda odebraná z kohoutku pokoje v 5. patře Hotelu Don Giovanni v Praze, vzdálenost od PVK 2,3km. V celosvětovém porovnání mikrobiální kvality vykazuje tento vzorek extrémně výbornou kvalitu a biologickou stabilitu. Dle výrobce Bactosense je pražská voda z hlediska bakteriálního jednoznačně špičková a řadí se mezi absolutně nejlepší výsledky, které po světě naměřili. Z výsledků je patrné, že voda má velmi nízký obsah buněk a zároveň velmi nízký obsah debrisu, který slouží živým buňkám jako potrava. Při nízkém obsahu živin se tak ani následně nemohou tolik množit a voda je biologicky stabilní.