Výrobci

 • logo-swan.png

  SWAN, Švýcarsko

  Provozní analyzátory pro kontinuální měření kvality vody v parovodních okruzích elektráren a tepláren, na demistanicích, na úpravnách pitné vody (vodivost, pH, redox, kyslík, křemík, fosfát, sodík, chlor, ozon, atd.). Přenosné fotometrické analytické sady pro měření kvality pitných a bazénových vod.

 • logo-sigrist.png

  SIGRIST PHOTOMETER, Švýcarsko

  Špičkové provozní fotometry určené především pro aplikace na úpravnách vody (zákal, UV absorbance, ropné látky), v pivovarech (zákal, barvy piva, rozhraní fází v potrubí), v chemickém průmyslu (zákal, barva, ropné látky) a v silničních a železničních tunelech (měření opacity, detekce kouře).

 • logo-hamilton.png

  HAMILTON, Švýcarsko

  Výrobce kvalitních provozních i laboratorních pH elektrod, senzorů vodivosti a kyslíku pro nejrůznější odvětví (elektrárny, chemický průmysl, úpravny vody, potravinářství, biotechnologie). Kalibrační pufry pH a redox, kalibrační roztoky vodivosti, široký sortiment armatur pro senzory,

 • logo-murtac.png

  MURTAC, Rakousko

  Výrobce provozních analyzátorů pro široké spektrum měřících aplikací. Většinou se používají pro kontrolu a řízení průmyslových výrobních technologií nebo pro monitoring odpadních a povrchových vod. Použité měřící postupy kopírují v maximální míře standardní laboratorní metody a dosahují velmi dobré shody s výsledky laboratoře.

 • logo-enotec.png

  ENOTEC, Německo

  Výrobce kvalitních a vysoce přesných zirkoniových sond OXITEC pro měření kyslíku ve spalinách. K dispozici i sondy řady COMTEC pro současné měření kyslíku a COe (suma nespálených složek). Různé délky sond, řídící jednotky s volitelným příslušenstvím, kompatibilita i s řídícími jednotkami jiných výrobců.

 • logo-dr-leye.png

  Dr. LEYE, Německo

  Výrobce odběrových systémů úpravy vzorku. Tyto systémy dodáváme pro úpravu teplot a tlaků vzorků z parovodního okruhu na parametry požadované kontinuálními analyzátory SWAN. Díky tomu jsme schopni realizovat komplexní dodávky analytického monitoringu okruhů voda/pára a garantovat plnou funkčnost celého řešení (analýzy včetně úpravy vzorku a dalších návazností).

 • logo FPS

  F.P.S. (Food and Pharma Systems s.r.l.), Itálie

  Výrobce isolátorů (gloveboxů) zejména pro práci s API, HAPI či ve sterilním provedení pro laboratoře, poloprovozy a výrobu, tryskových mlýnů pro mikronizaci od laboratorních po provozní, kolíkových mlýnů, pneumatických transportních systémů a jiných zařízení zejména pro farmaceutický průmysl. Veškerá zařízení jsou vyráběna na míru konkrétní aplikace a dle požadavků klienta.

 • logo Soffieria

  Soffieria Sestese, Itálie

  Výrobce skleněných reaktorů na zakázku od 1 do 200 litrů s duplikací nebo bez, případě s trojitým pláštěm. Reaktory mohou být také smaltované o libovolném objemu, horní sekce skleněná. Výrobce dále dodává zakázkově filtrační nuče, scrubery, trubkové výměníky, SIC výměníky, destilační aparatury, rektifikační kolony, zásobníky, dávkovací děličky, chladiče, fázové separátory, komponenty skleněných reaktorů, skleněné náhradní díly kompatibilní s reaktory jakéhokoliv dodavatele, opravy poškozených drahých skleněných dílů bez ohledu na originálního výrobce dílu. Na zakázku lze také dodat sklo povlakované bezpečnostním povlakem z různých materiálů či s vodivým povlakem pro ATEX.

 • logo Thales Nano

  Thales Nano Inc., Maďarsko

  Výrobce průtočných reaktorů pro široké spektrum použití. Mezi typické aplikace vhodné pro průtočné reaktory patří například: hydrogenace, deuterizace, oxidace, ozonolýzy, karbonylace, syntézy heterocyklických sloučenin, nitrace, vysokoteplotní reakce, reakce za nízkých teplot, substituce, couplings, …

 • Biotage logo

  Biotage AB, Švédsko

  Výrobce je jedním z předních světových výrobců, portfolio je rozděleno na část analytickou a část syntézy. V části syntézy, kterou zastupujeme, Biotage vyrábí přístroje pro: preparativní Flash chromatografi, mikrovlné reaktory, automatické syntetizátory peptidů, evaporátory a spotřební materiál pro tyto přístroje. Dále materiál pro úpravu vzorků, například scavengery, supported reagents, separátory,...

 • logo Vinci Technologies

  VINCI TECHNOLOGIES, Francie

  Výrobce zařízení pro přípravu/výrobu katalyzátorů(mixéry, extrudéry) a zařízení pro jejich chemické a mechanické testování, pilotních jednotek pro petrochemii(Fischer Tropsch, hydrokrakování, rafinační jednotky, hydrogenační jednotky, reformování, CSTR, …), kovové chemické reaktory, zařízení pro studium sorbčních vlastností katalyzátorů, … Dalším z oborů činností je sputtering, tepelné napařování, E-Beam napařování, pulsní laserová depozice, UHV technologie, Rapid Helium Permeametery.

 • Logo Pilodist

  PILODIST, Německo

  Tento přední a renomovaný výrobce uspokojuje potřeby zákazníků zejména v oblasti dodávek laboratorních a poloprovozních destilačních jednotek. Mezi produkty tohoto výrobce patří zejména: destilační jednotky pro laboratoř, destilační jednotky pro poloprovoz, semimikro destilační a mikro destilační jednotky, zařízení pro stanovení rovnováha kapalina-pára, destilace ropy dle ASTM, tenkovrstvé filmové odparky, extrakce kapalina-kapalina, pulsní extrakce, extrakce pevná látka-kapalina, zařízení pro studium adsorpce, absorbce a desorbce, zařízení pro studium přenosu tepla, generátory ozonu, řídící jednotky pro destilace.

 • logo Peschl

  Peschl Ultraviolet, Německo

  Jediný výrobce na světě, který se zabývá velmi komplexně, do hloubky a cíleně fotochemií. Firma se pohybuje v oblasti fotochemie od osmdesátých let minulého století a po značnou část své existence spolupracuje s Prof. A. M. Braunem z Karlsruhe Institute of Technology, který se celoživotně zabývá fotochemií, napsal 199 publikací a má téměř 6 tisíc citací v oblasti fotochemie. Fotoreaktory firmy Peschl Ultraviolet jsou řešeny komplexně s veškerými bezpečnostními prvky dle norem EU a zároveň jsou technicky sladěny tak, aby nedocházelo k nežádoucím jevům jako problémy s chlazením a podobně. Reaktory jsou koncipovány jako stavebnice, lze je tedy i v budoucnu modifikovat a rozšiřovat. Mimo standardních modelů lze také postavit fotoreaktor na míru. Rozsah reaktorů je od miniaturních laboratorních až po celé fotochemické provozy. Dále se Peschl Ultraviolet zabývá UV aplikacemi jako desinfekce povrchů, vzduchu, vody, čištěním povrchů pomocí UV záření, měřením UV, fotoluminiscencí a UV vytvrzováním.

 • Logo Freeslate

  Freeslate, USA

  Freeslate je pionýrem v oblasti robotizace/automatizace experimentů. Tato robotizace je určena pro výzkum a vývoj, kde je velké množství experimentů, které lze provádět robotizovaně ve velkém množství v jednom čase. Najednou tak lze robotizovaně provádět až stovky experimentů, jejihž data jsou zaznamenávána softwarem a spolu s plnou či virtuální integrací analytických nástrojů jsou tvořeny databáze experimentů, kde je automaticky pro každý jednotlivý experiment zaznamenáno vše související, tedy včetně analytických dat. Software ve spolupráci s databází pak umožňuje dle zadaných kritérií vyhodnocovat experimenty nalézající se v oblasti zájmu výzkumníka, který nemusí vyhodnocovat jednotlivé experimenty manuálně. Experimenty je možné plánovat a vyhodnocovat na zcela odlišném místě než jsou fyzicky prováděny experimenty, samotný hardware může obsluhovat jednoduše obsluha s nižší úrovní znalostí, čímž se mnohonásobně zvýší výzkumná kapacita.

 • Logo Briskheat

  BriskHeat, USA

  Výrobce „řešení“ pro vaše problémy s ohřevem. K dispozici jsou jak standardní zařízení pro ohřev jako jsou topné kabely, pásky, obaly, a další, ale také zejména elektrický ohřev pro vaše zařízení atypických tvarů. Výrobce pro vás vyrobí na míru stavěný elektricky otápěný obal, ať už s uzávěrem na suchý zip nebo formou 3M elektricky otápěných průmyslových samolepících fólií.

 • logo Autoslave Maxitech

  Autoclave Maxitech, Francie

  Výrobce autoklávů. Vyrábí tlakové reaktory pro vysoké tlaky a teploty, magnetické spojky. Autoklávy jsou převážně stavěny na míru požadavků zákazníka.

 • logo Visimix

  VisiMix, Izrael

  Software pro simulaci různých typů míchání. Tento software vám významně pomůže při přenosu technologie z malého laboratorního měřítka do provozu. Velmi jednoduchým a intuitivním způsobem zpracovaný software, který navrhne parametry reaktoru či navrhne změny na reaktoru stávajícím tak, aby byl Váš scale up úspěšný. Máte problém se scale up? Velmi pravděpodobně máme pro vás řešení. Vyrábíte reaktory? Váš zákazník jistě ocení správně navržený reaktor. I jednoduchá a malá změna může vést k dramatické změně ve výsledku vašeho procesu.

 • Gamlen logo

  GAMLEN TABLETING LTD., Velká Británie

  Přední světový výrobce techniky pro výzkum a vývoj v oblasti tabletování. Hlavní zaměření jsou přístroje pro návrh procesu tabletování. Pomocí tabletovacích lisů Gamlen se cíleně vyvíjí formulace tablet a technologie výroby. S tabletovacími lisy Gamlen není proces formulace a tabletování náhodný, ale je vyvíjen na základě změřených dat.

 • logo ecomedics1

  ECO Medics, Švýcarsko

  Společnost ECO Medics nabízí širokou řadu diagnostických přístrojů. Jedná se o přístroje pro obory od neonatologie po sportovní medicínu, od běžné diagnostiky po přístroje pro vědecký výzkum a také pro veterinární medicínu.Unikátní kombinace patentovaného ultrazvukového měření průtoku a přesné analýzy plynů, zejména oxidu dusnatého, umožňuje komplexní měření plicních parametrů. Přístroje jsou navrženy za využití spolupráce s předními vědci z Evropy a Ameriky tak, aby vyhovovaly potřebám intenzivistů a pneumologů po celém světě.

 • Ecophysics logo

  ECO PHYSICS AG, Švýcarsko

  Společnost ECO PHYSICS je doslova lídrem na trhu v oblasti měření oxidů dusíku od životního prostředí, až po průmyslové a automotive aplikace. ECO PHYSICS je právem hrdý na to, že je ve vedoucí pozici s nejrychlejšími a nejcitlivějšími chemiluminiscenčními analyzátory v nejširším komerčně dostupném sortimentu. Díky svému interdisciplinárnímu výzkumnému a vývojovému týmu dodává produkty a služby šité na míru konkrétnímu zakazníkovi.

 • Vactronic logo

  Vactronic

  Je česká firma zabývající se výrobou specializovaných vakuovacích a balících strojů. Vyrábí vakuovací a balící stroje řady LVS (Laboratori vacuum system). Tyto stroje jsou navrženy speciálně pro práci v laboratořích. Jejich výhodou je možnost využití řízeného vakuování a plynování pro další laboratorní práci. Dále se zabývá vývojem a zakázkovou výroubou v oboru elektro a strojírenství.

 • logo Watersam21

  WATERSAM, Německo

  Společnost WaterSam se zabývá vývojem a výrobou vzorkovačů a měřících stanic, poskytováním odborných konzultací a servisu. Jedná se o stacionární a přenosné vzorkovače komunálních a průmyslových odpadních vod. K dispozici jsou i speciální provedení vzorkovačů s automatickým vyprazdňováním vzorkovnic nebo vzorkovače fekálií.