ASTM D-1160

Systémy dle ASTM D-1160

Systémy dle normy ASTM D-1160 máme v pěti standardních provedeních. Modifikace dle přání zákazníka jsou možné.

Popis

PETRODIST 300 M, manual boiling analysis
Petrodist 300 M

Systém manuální analýzy varu podle ASTM D-1160.

Destilace se provádí z počátečního bodu varu (IBP) do koncového bodu varu (EBP) operátorem. Kritéria pro konec destilace jsou: 

 • teplota EBP je při teplotě AET  překročena
 • objem destilátu je překročen
 • jsou překročeny maximální limity teploty topné lázně nebo teploty baňky (automatické ovládání)
 • praskání produktu v baňce
 • vakuová ztráta (automatické ovládání)

Objem destilátu je měřen obsluhou v přijímači s řízenou teplotou.

PETRODIST 300 S, semi automatic
Petrodist 300 S

Nová vylepšená kompaktní konstrukce zahrnuje automatickou detekci počátečního bodu varu (IBP) a systém rychlospojek pro části, které se po ukončení práce odpojují. Destilace se provádí z počátečního bodu varu (IBP) do koncového bodu varu (EBP) operátorem. Kritéria pro konec destilace jsou: 

 • teplota EBP při teplotě AET je překročena
 • objem destilátu je překročen
 • jsou překročeny maximální limity teploty topné lázně nebo teploty baňky
 • praskání produktu v baňce
 • vakuová ztráta

Objem destilátu musí být měřen obsluhou v přijímači s řízenou teplotou. 

Jako volitelná se nabízí bezpečnostní schránka systému, která přiměřeně chrání operátora před destilačním zařízením v případě nehody, jak navrhuje ASTM D1160-15.  Někteří zákazníci budou systém používat v digestoři a proto speciální kabinet nevyužijí.

PETRODIST 300 CC, fully automatic

PILODIST představuje novou verzi svého oblíbeného plně automatického systému ASTM D-1160 v roce 2017

Petrodist 300 CC

Procesorem řízený destilační systém ropy podle ASTM D-1160. Systém pro stanovení rozmezí teplot varu ropných produktů ve vakuu v plně automatickém provozu.

Zvláštní výhody nového PETRODIST® 300 CC jsou: 

 • Počítač jako vstupní a zobrazovací jednotka parametrů, výpočet destilačních a konečných dat a tisk z destilační křivky pomocí uživatelského rozhraní PILODIST IP65 s dotykovou obrazovkou 15,6 ”a novou laserovou tiskárnou
 • Ovládání pomocí menu zaručuje nekomplikovaný provoz
 • Flexibilní výběr parametrů umožňuje použití systému pro nepřetržité definování problému
 • Destilaci lze provést za různých tlakových kroků
 • Provoz bez použití mazacího tuku, aby se zabránilo kontaminaci
 • 2 nezávislé bezpečnostní obvody pro ohřev baňky
 • Možnost hmotnostní bilance
 • Výpočet destilátu podle teploty přijímače a hustoty destilátu
 • Podrobné destilační údaje pomocí kalibrovaného systému pro přesné měření objemu
 • Výsledky destilace jsou k dispozici v následujících formátech: pdf, xls, csv, txt
 • Destilační zprávy a křivky lze kdykoli znovu vyvolat
 • Dokonalý bezpečnostní systém
 • Minimální úsilí při instalaci, protože systém je dodáván připraven k provozu
 • Destilace je automatická, od počátečního bodu varu po předem zvolený koncový bod varu nebo detekované přerušení. Kritéria pro rozdělení jsou:
 1. je dosaženo předem vybrané konečné AET (atmosférická ekvivalentní teplota)
 2. je dosaženo maximální teploty lázně
 3. je dosaženo maximální teploty baňky
 4. dosáhne se předem zvoleného objemu destilátu
 5. praskání obsahu baňky
 6. tlak destilátu klesá
 7. nedostatek produktu v baňce

Destilační objem se měří automaticky v temperovaném přijímači. Výtěžek se počítá v procentech k množství násady k destilaci, konečná data a destilační křivka jsou vytištěny.

PETRODIST 350 CC, fully automatic crude oil distillation
Petrodist 350 CC

Plně automatický systém s novým typem sběrače frakcí jako náhrada za PETRODIST 300 CC-F. Procesorem řízený systém je navržen podle ASTM D-1160, ale s automatickým sběračem frakcí pro stanovení rozmezí teplot varu ropných produktů ve vakuu. Systém může být provozován přísně podle postupu ASTM s 1 jediným přijímačem nebo alternativně s použitím nového typu automatického sběrače frakcí s 5 přijímači. 

Klíčové vlastnosti:

 • umožňuje pracovat v přísném souladu s ASTM D1160 pomocí 1 jediného přijímače nebo pomocí nového typu automatického sběrače frakcí s 5 přijímači, 200 ml každý. NOVINKA!
 • sběrač frakcí lze ovládat objemem nebo předvolenou  teplotou řezu. NOVINKA! 
 • softwarová sada pro provádění destilace podobné ASTM D5236 s postupem dynamického vakuového snižování na 0,1 Torr 
 • dostupné velikosti baněk 500, 1000, 2000 ml 
 • temperované automatické vypouštěcí čerpadlo pro snadné vypuštění i viskózního produktu do otevřeného sběrače frakcí NOVINKA! 
 • přijímače lze uzavřít víčkem GL 45 
 • nový ovládací panel dotykové obrazovky značky PILODIST NOVINKA! 
 • plně automatické reporty a ukládání výsledků 
 • atmosférická destilace 
 • proces odstraňování vody (dehydratace) před destilací 
 • destilace bionafty 
 • Připojení LIMS

Destilační objem se měří automaticky v přijímačích, přičemž teplota je řízena infračerveným ohřívačem. Výtěžek se počítá v procentech k množství násady. Zpráva o destilaci, konečná data a destilační křivka jsou vytištěny.

PETRODIST 300 CC-HT

Plně automatický destilační systém s postupem podobným ASTM D1160 s rozšířeným teplotním rozsahem pro stanovení rozmezí teploty varu ropy a jiných uhlovodíků za atmosférických nebo vakuových podmínek.

Systém je vybaven kompletně vyhřívaným destilačním potrubím, které se temperuje až na 250 ° C. Zahrnuje také procesorem řízenou vysokoteplotní topnou komoru s automatickým systémem sledování objemu optickým vláknem, aby bylo zajištěno, že produkty s body tání až 250 ° C mohou být shromažďovány do konečného přijímače bez jakéhokoli krystalizace. Výsledkem je, že lze vytvořit úplné křivky varu od počátečního bodu varu (IBP) po koncový bod varu (EBP). Tento proces může být realizován v různých tlakových krocích pro analýzu produktů se širokým rozsahem varu.

Kolona z nerezové oceli odolná vůči vysokým teplotám (AISI 316Ti) umožňuje teploty hlavy až 400 ° C za atmosférických podmínek (v závislosti na produktu). Teploty AET až 650 ° C lze dosáhnout vakuovým provozem.

Zahřívání se provádí elektrickou vysokoteplotní vyhřívací lázní s izolací z křemenného skla a 500 ml nerezové baňky. Použitím vysoce dynamického temperovacího systému pro cirkulaci média v kondenzátoru lze dosáhnout velmi rychlého ochlazování nebo zahřívání, takže destilační a čisticí procesy mohou následovat v krátkých sekvencích.

Výhody PETRODIST 300 CC-HT

 • zadávání parametrů, zobrazení a výpočet destilačních a konečných dat a tisk z destilační křivky pomocí uživatelského rozhraní PILODIST IP65 s 15,6 ”dotykovou obrazovkou a tiskárnou
 • snadné ovládání díky uživatelsky přívětivému softwaru, provozovanému pod Windows
 • destilaci lze provést až ve 4 tlakových krocích
 • pomalá kontrola evakuace, aby se zabránilo pěnění
 • dynamická redukce vakuum na 0,1 Torr abs. pro max. výtěžky
 • Vysoce výkonný cold trap s cejchováním
 • destilační reporty a křivky lze kdykoli znovu vyvolat 
 • přesné ovládání vakua 
 • automatický běh proplachu 
 • Výpočet podílů podle teploty přijímače a hustoty podílu 
 • Plně automatické řízení a řízené destilační procesy 
 • Dodatečně až 20 volitelných výběrů analýzy bodů výtěžnosti k hodnotám požadovaným ASTM (5%, 10%, 20% 30%…) 
 • Kromě nastavení objemového bodu nabízí PD300CC navíc 5 teplotních bodů, které mají být nastaveny pro stanovení objemu pro každý tlakový stupeň 
 • síťové připojení 
 • výsledky destilace jsou pro systémy LIMS k dispozici v následujících formátech: PDF, XLS, TXT, CSV

Potřebujete poradit?

S technickými dotazy volejte nebo pište

Ing. Tomáš Balada

obchod

 +420 724 111 889

Poptávka nebo dotaz zavřít
Načíst
Přihlášení zavřít