ASTM D-5236

Destilační systémy dle normy ASTM D-5236

Systémy dle normy ASTM D-5236 máme ve třech standardních provedeních. Modifikace dle přání zákazníka jsou možné.

Popis

PETRODIST 200 S semi automatic, ASTM D-5236
Petrodist 200 S

Destilační systém ropy pro poloautomatický provoz podle ASTM D-5236 (Standardní zkušební metoda pro destilaci těžkých uhlovodíkových směsí, vakuová Potstill metoda).

Řezy se provádějí automaticky podle předem nastavené teploty varu nebo po naplnění přijímačů. Vakuově těsný sběrač frakcí obsahuje 9 přijímačů, jejich objem souvisí s velikostí baňky.

Řízení ohřevu baňky se provádí buď izotermicky nebo podle teplotního rozdílu mezi ohřívací lázní a baňkou. Je tedy možné provádět operace podle rychlosti destilace.

Veškeré potřebné příslušenství bude dodáno společně se systémem. Instalace vyžaduje vodu, dusík, stlačený vzduch a elektřinu.

PETRODIST 200 CC fully automatic
Petrodist 200 CC

Toto nové provedení shrnuje naše dlouhodobé zkušenosti a zohledňuje zpětné vazby všech našich zákazníků pro lepší výkon a snadnější manipulaci a nižší servisní požadavky. Nový design konkrétně umožňuje zpracovávat vysoce viskózní zbytky, které mají obvykle vyšší body tání, a to zaručením nepřetržitě provozovaného temperačního zařízení, emitujícího teplo do otevřeného sběrače frakcí s automatickým a přesným měřením hmotnosti. 

Procesorem řízený destilační systém pro ropu pro plně automatický provoz podle ASTM D-5236 (Standardní zkušební metoda pro destilaci těžkých uhlovodíkových směsí, metoda vacuum Potstill).

Systém je navržen pro plně automatický provoz a vyhodnocení. Během procesu destilace není nutný žádný zásah uživatele. Datová stanice pro zadávání dat a pro zobrazení a tisk všech provozních parametrů, výsledků destilace a destilační křivky.

Hmotnost každé frakce je automaticky měřena pomocí integrované přesné elektronické váhy.

Produkt je vypouštěn pomocí vyhřívaného hermeticky uzavíracího vypouštěcího čerpadla. Změny frakcí se provádějí automaticky, alternativně podle předem zvolené teploty varu nebo hmotnosti destilátu nebo po naplnění přijímačů. Sběrač frakcí obsahuje 20 přijímačů. Rychlost varu se reguluje podle předem zvolené rychlosti destilace vg / min. Přesná regulace vakua zaručuje požadovanou stabilitu destilačního tlaku.

Vakuový systém pro zlepšení automatické redukce tlaku, podle postupu "dynamic vacuum pressure procedure" popsaného v metodě ASTM D 5236.  

Veškeré potřebné příslušenství bude dodáno společně se systémem. Instalace vyžaduje vodu, dusík, stlačený vzduch a elektřinu.

PETRODIST 200 HV distillation acc. ASTM D-5236
Petrodist 200 HV

Surová ropa se plní do 33 litrové nerezové baňky v rozsahu plnění 10 až 22 1 surové ropy a zahřívá se elektrickou topnou lázní. Topná lázeň má 3 vodorovné topné zóny, které lze aktivovat nebo deaktivovat podle úrovně naplnění baňky. Všechny stoupající páry procházejí nerezovou kolonou DN 100 a kondenzují v integrovaném vertikálním kondenzátoru. Ke kondenzaci všech zbývajících složek s nízkou teplotou varu je nutný další vysoce výkonný kondenzátor vyrobený z borosilikátového skla, který je umístěn na vrcholu konstrukce kolony.

 

Veškerý kondenzovaný produkt je vypouštěn pomocí temperovaného zubového čerpadla do sběrače frakcí, který poskytuje 10 přijímačů o objemu 1 l. Plné přijímače lze během provozu vyměnit. Proces vyprazdňování(odběru) se provádí nezávisle na aktuálním tlaku v systému (atmosférický nebo vakuový), aby se zabránilo komplikacím s rozdílnými tlaky při manuálním vyprazdňování. Celý proces destilace může být po celou dobu pozorován skleněnými spojovacími díly vyrobenými z borosilikátového skla 3.3,  průhledítkem v baňce, kondenzátorem a skleněným vypouštěcím přijímačem, umístěným mezi čerpadlem a kolonou.

Destilace se provádí v několika tlakových krocích (atmosférický a vakuový) až do konečné atmosférické ekvivalentní teploty (AET) 600 ° C. Během destilace mohou být vzorky automaticky vypouštěny do jiného sběrače frakcí pro zbytek pomocí vakuově těsného zubového čerpadla. Jakmile je konečná teplota dosažena a destilace je dokončena, horký zbytek v baňce může být vypuštěn také ze dna baňky.

Řídicí systém PILODIST na bázi PC zahrnuje řízení vytápění a vakua, jakož i zobrazení a uložení všech důležitých procesních hodnot:

  • Teplota topné lázně (PT 100) 
  • Teplota produktu v baňce (PT 100) 
  • Teplota páry (PT 100) 
  • Tlak destilace (0-100Torr) 
  • Atmosférická a ekvivalentní teplota se vypočítá a vizualizuje automaticky.

Pro udržení kapalného stavu všech produktů během celého procesu, včetně odběru, jsou všechna potrubí temperována cirkulačním termostatem. Druhý vysoce výkonný cirkulační termostat pro hlavní horní kondenzátor s výkonným chlazením zajišťuje kondenzaci všech produktů.

Bezpečnostní koncepce systému zahrnuje cold traps s jednoduchým vypouštěcím ventilem pro ochranu vakuového systému. Pro automatické vyhodnocení destilace a destilační křivky je třeba do datové stanice přes notebook zadat všechny hmotnosti vzorku, řezů a zbytků.

Potřebujete poradit?

S technickými dotazy volejte nebo pište

Ing. Tomáš Balada

obchod

 +420 724 111 889

Poptávka nebo dotaz zavřít
Načíst
Přihlášení zavřít