ASTM D-2892

Destilační systémy dle normy ASTM D-2892

Systémy dle normy ASTM D-2892 máme v šesti standardních provedeních. Modifikace dle přání zákazníka jsou možné.

Popis

QUICKDIST 500 CC
Quickdist 500 CC

PILODIST představuje nový QUICKDIST 500 CC jako ultrarychlý destilační systém nebo plně automatickou frakcionaci stabilizovaných uhlovodíkových produktů.

Speciálně vyvinutý pro separaci vzorků hydrokrakovaných nebo katalyzátorových produktů na jejich různé řezy (například: nafta, petrolej, diesel). Nepřekonatelného časového rámce kratšího než tři hodiny je dosaženo plně automatickým procesem prostřednictvím různých tlakových stupňů podobných ASTM-D2892. Systém je vybaven destilační kolonou naplněnou vysoce účinnou náplní SULZER EX, aby byla zajištěna správná účinnost i za podmínek vysokého výkonu. Plně automatický vypouštěcí systém je optimalizován s minimální zádrží pro přesnou hmotnostní bilanci také s malými vsádkami.

Celý proces je prováděn plně automaticky (ve verzi PILODIST CC) od začátku do konečného řezu a může pracovat přes 4 tlakové stupně až do absolutního tlaku 1 mmHg (Torr) bez zásahu uživatele. Chladicí spirála a speciální termostatový systém redukují mezilehlé chladicí rozhraní a v kombinaci s rychlým zahřívacím procesem lze zkrátit doby provozu na jedinečné minimum.

Klíčová fakta:

 • Provozní teplota (baňka): max. 350 ° C
 • Konečný bod řezu (AET): max. 420 ° C
 • Provozní tlak: ATM - 1 Torr abs.
 • Účinnost kolony: až 30 teoretických pater
 • Velikost baňky: 500 ml, 1 litr, 2 litry
 • Vsádka: až 60% objemu baňky
 • Velikost přijímače: 20x 100ml
PETRODIST 100 CC fully automatic, ASTM D-2892 až do 33L
Petrodist 100 CC

Procesorem řízený destilační systém ropy pro plně automatický provoz přesně podle normy ASTM D-2892 (TBP), poslední revize.

Systém je řízen počítačem a je navržen pro plně automatický provoz v různých destilačních cyklech při různých tlakových úrovních, které zahrnují: 

 • debutanizace
 • běh za atmosférického tlaku
 • běh ve vakuu 100 Torr
 • běh ve vakuu 10 Torr
 • běh ve vakuu 2 Torr

Tyto různé destilační cykly se provádějí automaticky bez zásahu obsluhy. Systém automaticky řídí změny všech tlakových stupňů provozního tlaku z atmosférických do různých podmínek vakua. Trvání chlazení mezi jednotlivými cykly je minimalizováno intenzivním chlazením baňky a zavedením N2 do systému.

Systém měří online objem každé frakce před vypuštěním každého řezu do automatického sběrače frakcí s 20 přijímači. Sběrač frakcí je vybaven vestavěnou elektronickou váhou pro měření hmotnosti každé frakce. Výměnou naplněných přijímačů systém zvládne až 80 řezů pro destilaci jednoho vzorku. Přepnutí přijímače se provádí podle předem zvolených řezných teplot nebo když je přijímač naplněn, dojde k přepnutí na další, pro pokračování jímání řezu (aby nedošlo k přeplnění přijímače).

Po destilaci musí operátor zvážit lapač plynu a  obsah reziduální baňky pomocí vnější váhy (součást dodávky), hmotnosti se automaticky načtou do systému a v důsledku toho se vyhodnotí konečné údaje a křivky TBP v hmotnostních - % a objemových -% a jsou vytištěny a lze je uložit.

Systém může být volitelně vybaven online systémem měření hustoty.

Systém vyžaduje, aby provozní voda, dusík, stlačený vzduch a elektřina byly dodávány laboratorní infrastrukturou (energie pro připojení jednotky).

Ukázka automatického zhášecího systému

Příplatkový automatický zhášecí systém se aktivuje při detekci počínajícího požáru jednotky automaticky, případně lze spustit i manuálně, jako je na videu. Tento systém je dostupný i pro jiné modely Pilodist jednotek.

PETRODIST 100 CC fully automatic, ASTM D-2892 od 50L do 100L
Petrodist 100 CC 50 až 100 litrů

Shodné s předešlou jednotkou Petrodist 100 CC, jen o větším objemu.

PETRODIST 100 S, semi-automatic, ASTM 2892

Petrodist 100 S, poloautomatický

Destilační systém ropy pro poloautomatický provoz přesně podle ASTM D-2892 (TBP). 

Systém je navržen pro automatický provoz v každém z následujících destilačních běhů:

 • Debutanizace
 • 1. běh atmosférickým tlakem
 • 2. běh ve vakuu 100 Torr
 • 3. běh ve vakuu 10 Torr
 • 4. běh ve vakuu 2 Torr

Po každém cyklu se systém automaticky zastaví a před dalším destilačním cyklem se musí teplota baňky Snížit. Operátor musí zadat parametry pro další běh, aby se restartoval provoz. Systém obsahuje vakuově těsný automatický sběrač frakcí s 9 přijímači pro každý cyklus, který musí být vyměněn po každém cyklu destilace. Přepnutí přijímače se provádí podle předem zvolené teploty varu nebo po naplnění přijímače. 

Klíčové vlastnosti:

 • řízené mikroprocesory, založené na multifunkčním systému sériové sběrnice
 • PC s operačním a vyhodnocovacím softwarem na bázi Windows
 • průběžné monitorování destilačního procesu
 • nepřetržité hlášení a ukládání dat
 • ovládání ohřívače baňky pomocí diferenční teploty, diferenčního tlaku, regulace výkonu nebo předvolené pevné teploty
 • všechny destilační parametry lze přesně a reprodukovatelně vybrat
 • automatická změna přijímače podle předvolených řezných teplot
 • proces debutanizace ručně
 • proces chlazení po každém spuštění ručně
 • přesné ovládání vakua

Volitelně: nerezová baňka, ponorný chladič pro vakuový could trap a gas trap

PETRODIST 500 Q (semi-automatic operation)

Petrodist 500 Q, stolní a podlahová verze se sběračem frakcí

Destilační systém ropy pro stolní měřítko pro poloautomatický provoz. 

 • rychlá destilace malých vsádek ropy
 • cca. 2 hodiny. pro úplnou destilaci (v závislosti na surové ropě)
 • sběrač frakcí pro automatický nebo ruční provoz
 • provozní fáze se řídí ASTM D-2892: ATM, 100 torr, 10 torr, 2 torr
 • účinnost kolony podobná ASTM D 2892

Vzhledem k poptávce po destilacích ropy za účelem analýzy malých množství v krátkém čase, PILODIST modifikoval stávající systém HRS 500, který se dá použít za účelem destilace ropy za velmi atraktivní cenu.

Přestože je destilační kolona naplněna propakem 316 a kontrolér umožňuje provádět všechny požadované destilační běhy (atmosférický a vakuový 1 - 3), systém je podobný, ale není přísně navržen podle normy ASTM D-2892 - standard.

Systém může být provozován alternativně s kolektorem frakcí nebo s mezilehlým přijímačem pro víceobjemové řezy a stanovení skutečné rychlosti destilace. Oba systémy sběru jsou součástí dodávky. 

Účelem tohoto systému je získat rychlou analýzu složení ropy pro další rychlé rozhodnutí.

PETRODIST 100 M, manual, ASTM D-2892
Petrodist 100 M

Počítačem řízený destilační systém ropy pro poloautomatický provoz podle ASTM D-2892.

Systém je určen pro automatický provoz jednotlivých destilačních stupňů, frakce se mění resp. změny přijímače se provádějí automaticky podle předem nastavené teploty varu nebo po naplnění přijímačů. Vakuově těsný sběrač frakcí obsahuje 9 přijímačů. Objem přijímače souvisí s velikostí baňky.

Pro každý destilační stupeň je 9 přijímačů, tedy max. s obvyklými 4 destilačními stupni lze získat 36 frakcí.

Řídící jednotka 4001 - počítačem řízené zařízení pro destilační systémy PILODIST se všemi nezbytnými a periferními komponenty.

Obsahuje pracovní a ovládací prvky pro všechny parametry, jako je teplota, vakuum, dělič refluxu, limitní a poplašný systém, sběrač frakcí. Skutečné parametry lze zobrazit v grafických křivkách a informovat operátora o skutečném stavu. Nastavené parametry lze uložit jako receptury a znovu načíst. Řídicí systém je založen na multifunkčním sériovém sběrnicovém systému, který je připojen k počítači pomocí našeho nového a nejmodernějšího operačního softwaru na bázi Windows.

Zařízení pro destilaci je dodáváno kompletní s veškerým provozním softwarem, počítačem a rozhraním jako centrální připojovací bod pro všechny senzory.

Instalace vyžaduje vodu, dusík, stlačený vzduch a elektřinu.

Potřebujete poradit?

S technickými dotazy volejte nebo pište

Ing. Tomáš Balada

obchod

 +420 724 111 889

Poptávka nebo dotaz zavřít
Načíst
Přihlášení zavřít