O firmě

Již od roku 1997...

23 let na trhu

Díky dlouholetým zkušenostem vám navrhneme optimální řešení pro vaše aplikace.  

Osvědčená kvalita

Přístroje švýcarské a německé kvality se vyznačují vynikajícím poměrem cena/výkon.

Nízké náklady na provoz

Přístroje pro analýzu poskytují spolehlivé výsledky, mají nízké nároky na údržbu i provozní náklady.

Servisní podpora

Provádíme servis všech dodávaných zařízení. Non-stop servisní linka je vám kdykoli k dispozici.

TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o. působí na českém trhu již od roku 1997 a již od počátku činnosti se specializuje na dodávky provozních analyzátorů pro aplikace v průmyslu a vodním hospodářství.  

Nejvýraznějšího tržního podílu se nám podařilo dosáhnout na aplikacích v energetice při monitoringu chemických režimů parovodních okruhů, kde námi dodávané analyzátory SWAN takřka dominují (příklady viz Reference). 

V posledních letech však zaznamenáváme výrazný nárůst zájmu o naše kvalitní švýcarské přístroje mezi vodárenskými společnostmi. Některé z nich si například analyzátory chlóru SWAN CODES a zákaloměry SIGRIST AquaScat již nadefinovaly jako svůj standard pro unifikaci měření těchto parametrů. Je to samozřejmě díky tomu, že se jim na všech dosavadních instalacích velmi osvědčily. Pro řadu rekonstrukcí úpraven vody jsme realizovali i kompletních dodávku on-line analytické instrumentace (příklady viz Reference). 

Počátek roku 2014 se zapsal do historie firmy jako významný milník, kdy se k týmu připojil odborník na chemickou syntézu, a to včetně velmi zajímavého a uceleného portfolia exkluzivních renomovaných dodavatelů. Během roku 2014 jsme významně investovali do školení servisního charakteru, abychom byli schopni tento nový segment nabídky pokrýt také servisně. Řada významných realizací každý rok potvrzuje, že rozhodnutí o tomto rozšíření oblasti působení firmy bylo správné.

 

Naše filozofie

Filozofií firmy je dodávat kvalitní, vysoce spolehlivá zařízení s dlouhou životností, nenáročné na údržbu, s minimálními provozními náklady, a to vše samozřejmě za přijatelné ceny. S ohledem na tyto požadavky vybíráme výrobce do svého portfolia. Jedná se o renomované přední světové výrobce, jejichž sortiment se vzájemně doplňuje a pokrývá většinu aplikací provozních analýz a chemické syntézy. Díky tomu jsme schopni realizovat kompletní dodávku procesní analytické instrumentace pro takřka jakoukoli technologii, ale i různé typy reaktorů (průtočné reaktory, skleněné reaktory, smaltované reaktory, UV reaktory, tlakové reaktory, vysokotlaké reaktory, trubkové reaktory), autoklávů, tryskových mlýnů, kolíkových mlýnů, izolátorů, destilačních systémů, homogenizátorů, elektrického ohřevu, systémů pro napařování a naprašování, hlubokovakuové techniky, systémy pro extrakce, rovnováhu kapalina – pára a řadu dalších. 

Velký důraz klademe na kvalitu servisní a technické podpory, kterou poskytujeme našim zákazníkům. Tým pracovníků TECHNOPROCUR CZ je vyškolen přímo od jednotlivých zastoupených výrobců. Abychom byli ohledně technické podpory a servisu maximálně operativní, máme 4 servisní techniky. I tím se lišíme od našich konkurentů v dodávkách on-line analýz.

Zavedeným a na mnoha realizovaných aplikacích ověřeným sortimentem jsou analyzátory švýcarských firem SWAN (analyzátory pro elektrárny a úpravny vody), SIGRIST (provozní fotometry), automatické vzorkovače německé firmy WaterSam (Německo), analyzátory NOx švýcarské firmy Eco Physics a Eco Medics a analyzátory spalin ENOTEC (Německo). TECHNOPROCUR CZ je dnes již vnímán jako tradiční dodavatel zařízení těchto firem na český trh a kvalitní autorizovaný servis.  

 

Servis

Přístroje dodávané firmou TECHNOPROCUR CZ mají v České republice spoustu spokojených uživatelů. Na veškerá zařízení poskytujeme záruční i pozáruční servis včetně dodávek originálních náhradních dílů. Je možné smluvně zajistit pravidelné preventivní servisní kontroly, údržbu i servisní pohotovost (zásah do 24 hodin).

Neváhejte se na nás obrátit s dotazy týkajícími se sledování chemických a fyzikálních vlastností kapalin a plynů, odběru vzorků či zařízení pro chemickou syntézu a podobně. Bude nám potěšením Vás přesvědčit, že jsme skutečně kompetentní partner s bohatými zkušenostmi získanými při řešení nejrůznějších aplikací ve vodárenství, energetice, farmaceutickém, chemickém, potravinářském průmyslu a v dalších odvětvích.

Přihlášení zavřít