Vodárenství

Dodáváme ucelený sortiment on-line analyzátorů, které umožňují technologovi mít proces úpravy pitné vody i její distribuci plně pod kontrolou. Informace o kvalitě vody jsou k dispozici v reálném čase a slouží pro maximálně efektivní řízení technologie. 

Analyzátory SWAN a SIGRIST jsou bez nadsázky jedinečné. Pověstná švýcarská kvalita a unikátní technická řešení z nich činí jasnou volbu.  Našimi bestsellery na vodárenských aplikacích jsou fotometrické analyzátory chlóru SWAN Codes-II a bezkontaktní zákaloměry SIGRIST AquaScat, které využívá již většina  vodohospodářských společností v ČR. 

Takřka všechny analyzátory z našeho sortimentu máme pro Vás k dispozici na zapůjčení, abyste se mohli sami přesvědčit, v čem spočívá jejich výjimečnost. 

14 produktů
SIGRIST BactoSense
SIGRIST BactoSense
Automatický analyzátor mikrobiologického oživení vody

BactoSense slouží k přesné kvantifikaci mikrobiálního oživení vody. Umí počet buněk na ml nejen spočítat, ale zároveň je i rozdělí na buňky malé, velké, živé a mrtvé. Výsledkem měření je i charakteristický „otisk prstu“ s grafickým rozdělením buněk.

SWAN Monitor AMI Codes-II
SWAN Monitor AMI Codes-II
Fotometrický analyzátor volného chlóru v pitné vodě

Provozní fotometrický analyzátor volného chlóru využívající DPD metodu. Měří s garantovanou přesností ± 0.01 mg/l a to bez potřeby jakýchkoliv kalibrací obsluhou. Analyzátor umožňuje měřit i jiné typy dezinfektantů (oxid chloričitý, ozón nebo sumu volný chlór + monochloramin).

SWAN  Monitor AMI Codes-II CC
SWAN Monitor AMI Codes-II CC
Fotometrický analyzátor volného chlóru a celkového chlóru v pitné vodě

Provozní fotometrický analyzátor volného chlóru a celkového chlóru využívající DPD metodu. Měří s garantovanou přesností ± 0.01 mg/l a to bez potřeby jakýchkoliv kalibrací obsluhou. Analyzátor detekuje samostatně i nežádoucí produkty chlorace (dichloramin a trichloramin).

SIGRIST AquaScat 2
SIGRIST AquaScat 2
Univerzální bezkontaktní zákaloměr

Zákaloměr využívající unikátní technologii zcela bezkontaktního měření ve volně padajícím paprsku vzorku. Odpadá tak potřeba jakéhokoliv čištění a měření je přitom dlouhodobě absolutně stabilní a přesné. Zvládne jakoukoliv aplikaci měření zákalu při výrobě pitné vody.

SIGRIST AquaScat S
SIGRIST AquaScat S
Zákalová sonda pro instalaci do potrubí nebo na nornou trubku

Zákalová sonda s rozmanitými možnosti instalace. Lze ji instalovat do nerezového nebo PE potrubí pomocí zásuvné armatury, na přírubu nebo přes svěrné šroubení. Je k dispozici i montážní příslušenství pro ponornou instalaci.

SWAN Monitor AMI Turbiwell
SWAN Monitor AMI Turbiwell
Bezkontaktní zákaloměr pro měření pitné vody na síti

Bezkontaktní zákaloměr s malou spotřebou vzorku. V měřicí cele speciální konstrukce jsou vysílač i přijímač světla umístěny nad hladinou volně protékajícího vzorku. Cela může být vybavena i automatickým odkalovacím ventilem.  

SIGRIST ColorPlus 2
SIGRIST ColorPlus 2
UV absorbance a barva vody včetně dopočtu CHSK a DOC

Provozní analyzátor UV absorbance (254 nm) a barvy vody (436 nm) včetně dopočtu koncentrace CHSK, TOC/DOC. Lze jej vybavitn zdroji světla až 3 různých vlnové délek.v rozmezí od 254 nm do 760 nm. Průtočná kyveta může mít délku 100 mm nebo 50 mm.

SIGRIST ColorPlus 3 Nitrate
SIGRIST ColorPlus 3 Nitrate
Provozní analyzátor dusičnanů v pitné vodě

On-line fotometrický analyzátor dusičnanů v pitné vodě pracující na absorpčním principu

SIGRIST OilGuard 2 W
SIGRIST OilGuard 2 W
Analyzátor ropných látek ve vodě

Analyzátor ropných látek ve vodě využívající fluorescenční měřící princip a zároveň osvědčenou bezkontaktní technologii měření ve volně padajícím paprsku vzorku. Analyzátor nevyžaduje pro svůj provoz žádné chemikálie ani žádnou předúpravu vzorku. 

Potřebujete poradit?

S technickými dotazy volejte nebo pište

Ing. Josef Pišan

obchod

 +420 602 239 910

Přihlášení zavřít