Ocenění Zlatá VOD-KA 2019 získal SIGRIST BactoSense

Přístroj BactoSense od švýcarské firmy SIGRIST je převratnou novinkou pro kontrolu mikrobiální kvality při výrobě a distribuci pitné vody.

Na 21. mezinárodní vodohospodářské výstavě VODOVODY –KANALIZACE získal průtokový cytometr SIGRIST BactoSense ocenění Zlatá VOD-KA 2019. BactoSense přístroj je převratnou novinkou pro kontrolu mikrobiální kvality pitné vody. Sbírá ocenění na veletrzích po celém světě. V loňském roce získal například Aqua Pro Innovation Award na veletrhu Aqua pro gaz ve Švýcarsku a cenu Innovation award na veletrhu H2O trade fair v Itálii.

Automatický průtokový cytometr SIGRIST BactoSense představuje revoluci v mikrobiologii vody. Přístroj slouží k přesné kvantifikaci mikrobiálního oživení vody a umí počet buněk na ml nejen spočítat, ale zároveň je i rozdělí na malé a velké nebo na živé a mrtvé buňky.

Diplom Zlatá VOD-KA 2019

Oproti klasickým kultivačním metodám stanovení KTJ používaným již více než 100 let, jejichž výsledky jsou k dispozici až za několik dní po odběru, poskytuje SIGRIST BactoSense realistickou informaci o mikrobiálním obsahu vzorku vody již za méně než 30 minut. Naskýtá se tak možnost operativně sledovat mikrobiální kvalitu vody za účelem optimalizace její úpravy a distribuce.

Přístrojem lze změřit ručně odebrané vzorky, ale lze také provádět zcela automatické analýzy na protékajícím vzorku. Možnosti využití přístroje SIGRIST BactoSense jsou skutečně univerzální: od sledování kvality surové vody a změn kvality po jednotlivých krocích úpravy, přes sledování biostability vody ve vodovodní síti, až po kontrolu mikrobiální kvality vody na patách objektů a na kohoutcích koncových odběratelů. Není náhodou, že metoda průtokové cytometrie je již několik let zahrnuta ve švýcarské legislativě a je oficiálně používána jako doporučená metoda pro testování mikrobiální kvality pitné vody.

Přístroj SIGRIST BactoSense byl hlavním exponátem naší expozice.
Stánek TECHNOPROCUR CZ – expozice „High-tech monitoring a optimalizace úpravy vody“

Produkty na této referenci

Přihlášení zavřít