Společnost CHEVAK Cheb

Pokročilý on-line monitoring vodovodní sítě využívá spolehlivé výsledky z analyzátorů SWAN a SIGRIST

Společnost CHEVAK Cheb je naším dlouholetým významným zákazníkem. Naše spolupráce započala v roce 2008, kdy jsme jsme byli vybráni jako dodavatel on-line analytické instrumentace pro rekonstrukci ÚV Mariánské Lázně. Pro monitoring povrchové surové vody, surové vody z pramenišť, výstupu sedimentace i za každý pískový filtr byly nasazeny zákaloměry SIGRIST 2 WTM. Jejich bezkontaktní technologie měření zákalu ve volně padajícím paprsku vzorku se zákazníkovi natolik osvědčila, že tyto přístroje v dalších letech nasadil také na ÚV Nebanice i na několik vodojemů. V roce 2012 začala společnost CHEVAK využívat také naše fotometrické analyzátory chlóru SWAN Monitor AMI Codes-II a volného i celkového chlóru SWAN Monitor AMI Codes-II CC. Bylo to na základě přesvědčivých výsledků zkušební instalace zapůjčeného analyzátoru. V současné době má společnost CHEVAK těmito vysoce přesnými analyzátory osazeno již téměř 30 objektů. Dispečink tak má nepřetržitě k dispozici spolehlivé a absolutně přesné informace o hygienickém zabezpečení pitné vody prakticky z celé vodovodní sítě.

Produkty na této referenci

Přihlášení zavřít