SIGRIST OilGuard 2 W - spolehlivé řešení měření ropných látek vodě

Tento nový model přináší oproti svému předchůdci celou řadu vylepšení a přitom je k dispozici za výrazně nižší cenu.

OilGuard 2 W se používá ke sledování stopových množství oleje v surové, povrchové, procesní a odpadní vodě. Je ideálním řešením pro kontrolu kvality surového vody využívané pro výrobu pitné vody. Dalšími typickými aplikacemi jsou například detekce průniku oleje do chladící vody v chladičích olejových okruhů nebo detekce výskytu ropných látek na výstupech průmyslových a skladových areálů.  

Díky zcela bezkontaktnímu měření ve volně padajícím paprsku vzorku nedochází k žádnému zkreslení měřených hodnot znečištěním optiky a přistroj má minimální nároky na údržbu.

Přístroj je z výroby nakalibrován standardem 16 EPA-PAH. Uživatel má možnost kdykoliv snadno provést rekalibraci s využitím sekundárního standardu (kalibrační sklo), který umožňuje přesnou rekalibraci bez potřeby pořizování kapalného standardu 16 EPA-PAH.  

Geniální konstrukce přístroje OilGuard 2W v kombinaci s vysokou kvalitou jeho optických komponent minimalizuje vliv případných interferencí. Takto lze přesně a spolehlivě detekovat i ty nejmenší stopy oleje, stejně jako výskyt vyšších koncentrací. Přístroj lze přizpůsobit i pro měření koncentrace různých druhů olejů tak, aby vyhovoval požadavkům zákazníka. Odezvu přístroje lze snadno zkontrolovat změřením připravených roztoků s odpovídajícími koncentracemi oleje.

Přihlášení zavřít