Úpravna vody Bradlec

Vzorová instalace optimální konfigurace analyzátorů SWAN a SIGRIST na úpravně říční vody

Začátkem toku 2020 nás oslovila společnost ŠKO-Energo ohledně zpracování návrhu optimalizace provozu a automatizace úpravny vody Bradlec s využitím on-line analyzátorů kvality vody. Úpravna Bradlec upravuje vodu z řeky Jizery a dodává vodu do provozů areálu Škoda Auto v Mladé Boleslavi. 
Námi navržené řešení jsme zákazníkovi v druhé polovině roku 2020 v rámci ověřovací měřicí kampaně provozně předvedli a odzkoušeli. V následujícím roce na ověřovací kampaň navázala finální realizace včetně obnovy řídicího systému.
Celkem bylo dodáno 11 kusů zákaloměrů SIGRIST AquaScat 2 WTM (z toho 6 kusů ve verzi AquaScat 2 WTM iQ za jednotlivými pískovými filtry), 2 kusy analyzátorů UV absorbance a CHSK-Mn SIGRIST ColorPlus (surová vody a upravená voda), 4 kusy pH metrů SWAN Monitor AMI pH a 2 kusy analyzátorů vodivosti SWAN Monitor AMI Solicon4. Analyzátory jsme dodali včetně nerezových montážních konstrukcí a popisových tabulí.
Pro automatické optimální řízení technologie je použita řada inovativních technických řešení jako například automatický výpočet dávky koagulantu dle hodnot měřených analyzátory zákalu a UV absorbance surové vody, automatické odstavování filtrů do praní při dosažení definované úrovně zanesení vyhodnocované z průtoků vzorků měřených zákaloměry SIGRIST AquaScat 2 WTM iQ, dále řízené odsazování a vracení odpadní vody z praní filtrů, atd.

Produkty na této referenci

Přihlášení zavřít