On-line analytická služba

Měřicí kampaně pro monitoring a optimalizace technologií úpravy a distribuce pitné vody

Díky této službě máte možnost vyzkoušet si a případně dlouhodobě nasadit nejmodernější způsoby monitoringu a optimalizace procesů úpravy a distribuce pitné vody přímo na Vašich provozech a to bez potřeby nákupu vlastního zařízení. Stačí využít naši nabídku pronájmů analyzátorů z našeho sortimentu na libovolně dlouhou dobu. 

Popis

Realizujeme návrhy optimalizace technologií včetně provozního ověření efektivity navržených opatření. Můžete u nás objednat optimalizaci jednotlivých technologických stupňů nebo návrh optimalizace celé stávající technologie s využitím on-line analýz. 

Kampaně provádíme v režimu naprosté mlčenlivosti (viz čestné prohlášení o mlčenlivosti). Naměřená data zůstávají výlučným vlastnictvím objednatele kampaně.

Příklady řešených aplikací

 • Automatizace dávkování koagulantu dle kvality surové vody (součástí návrhu je určení optimálních koeficientů rovnice výpočtu dávky z hodnot zákalu a UV absorbance)
 • Optimalizace filtrace (optimalizace délky filtračních cyklů, praní filtrů až při dosažení definované úrovně zanesení ...výrazná úspora vody a energie, kontrola efektivity pracích cyklů a kontrola výnosu náplně filtru při praní, určení optimální doby zafiltrování)
 • On-line kontrola oživení pískových filtrů a GAU filtrů při prodloužených filtračních cyklech
 • Automatická regulace dávky dezinfekčního činidla dle průtoku pitné vody a výsledné koncentrace dezinfektantu (účinně eliminuje vliv změny efektivní koncentrace chlornanu během skladování i vliv změn kvality vody)
 • Kontrola účinnosti a integrity mikrofiltračních a ultrafiltračních jednotek
 • Periodická kontrola mikrobiální kvality podzemních zdrojů surové vody (jednotlivých vrtů, studní, pramenů)
 • Kontrola technického stavu vodojemů (on-line porovnání mikrobiologické kvality vody na vstupu a výstupu)
 • Kontrola a optimalizace úrovně dezinfekce pitné vody podle oživení vody v síti sledovaného on-line
 • Kontrola účinnosti proplachovacích procedur nových a rekonstruovaných úseků potrubí on-line kontrolou zákalu, mikrobiologické kvality a koncentrace dezinfekčního činidla
 • On-line dohled nad kvalitou pitné vody na klíčových nebo potenciálně problematických místech vodovodní sítě (rychlá detekce mikrobiální kontaminace, možnost integrace do systému včasného varování, eliminace rizik)
 • Identifikace příčin problémů s kvalitou pitné vody

Průběh kampaně

 • Prvním krokem vždy bývá monitorovací kampaň, při níž osadíme klíčová odběrová místa našimi on-line analyzátory a zmapujeme výchozí stav. Měřené hodnoty máme my i provozovatel nepřetržitě k dispozici prostřednictvím GSM přenosu dat z instalovaných analyzátorů do služby Comet Cloud. Chování technologie tak můžeme průběžně vyhodnocovat a nestandardní stavy operativně komunikovat s provozovatelem. 
 • Poté již následuje návrh optimalizačních opatření a provozní ověření jejich přínosu pro zvýšení účinnosti úpravy vody, zvýšení provozní spolehlivosti, dosažení provozních úspor, atd.
 • Pokud budete mít zájem o trvalé využití navržených inovativních řešení s využitím našich analyzátorů, můžete si je od nás dlouhodobě pronajmout nebo naplánovat realizaci optimalizace včetně jejich nákupu.

Potřebujete poradit?

S technickými dotazy volejte nebo pište

Ing. Josef Pišan

obchod

 +420 602 239 910

Poptávka nebo dotaz zavřít
Načíst
Přihlášení zavřít