Preparativní chromatograf Isolera

PREPARATIVNÍ FLASH CHROMATOGRAF SLOUŽÍ K DĚLENÍ SMĚSÍ LÁTEK

Účelem Flash chromatografie je dělení směsí organických látek za použití normální nebo reverzní fáze. Automatizované Flash Column chromatografické systémy jsou zcela novým konceptem v čištění, které skutečně "osvobozují" chemiky tím, že jsou mnohem rychlejší a efektivnější v čištění/dělení směsí látek a značně redukují čas, který chemik tímto stráví. Biotage Isolera  může být použit pro dělení výsledných reakčních směsí či extraktů. Systém je navržen pro:
• dělení miligramových až multigramových vzorků v průběhu jednoho cyklu. 
• Automatickou frakcionaci pomocí UV-VIS detekce(dle zvoleného modelu)
• Detekci celého UV-Vis spektra pomocí photodiode array (PDA)
• Identifikaci sloučenin podle lambda max. absorbance pomocí PDA detekce v průběhu chodu. 

Popis

Řada Isolera má několik modelů. Isolera One, Isolera Four, Isolera Dalton a Isolera LS. K systému Isolera lze připojit mimo MS detektoru (verze Isolera Dalton) také ELSD.

Isolera One

'Preparativní Flash chromatograf pro dělení směsí látek s jedním sběračem frakcí. Rozsah vlnových délek PDA detektoru 200-800nm. Rozsah množství dělené směsi látek 5mg až cca 75g. Dělící módy: "volume", "threshold", "threshold with volume", "low slope", "medium slope", "custom slope" nebo "via external detection". Dostupné sběrné nádoby: Zkumavky (13 mm, 16 mm, 18 mm, a 25 mm) a láhve (120 mL, 240 mL, a 480 mL). Standardně jsou se systémem dodávány 4 stojánky na 16x150mm zkumavky. Ovládání a data management skrz integrovanou 10,4" dotykovou obrazovku. Vlastní plně integrované PC uvnitř přístroje. Rozměry: šířka 355 mm (14”) x výška 596 mm (23.5”) x hloubka 497mm (19.6”). Hmotnost 30-35kg. Certifikace CE a TUV.  Dvě plně integrovaná dvoupístová čerpadla HPFC pro čerpání ze dvou lahví rozpouštědel o celkovém průtoku chromatografem 1-200ml/min. Jednotka čerpadel má 4 vstupy a umožňuje libovolné binární gradienty s možností vícenásobné změny kdykoliv v průběhu dělení. Přesnost binárních gradientů lepší než +/-1%. Čerpadlo má možnost použít přídatné třetí rozpouštědlo do libovolného binárního gradientu k udržení rozpustnosti sloučeniny a eliminovat potenciální přetlak z případně vysrážených sloučenin. Čerpadla nevyžadují priming, což zároveň zabraňuje poruchám při chodu na prázdno. Maximální tlak do 10bar. PhotoDiode Array Detektor monitoruje vlnové délky plně v rozsahu 200-800nm. Okamžité vyhodnocení(spectrum scan) čistoty právě sbíraných frakcí může být provedeno kdykoliv v průběhu chodu zařízení. Délka průtočné cely je 0.3mm, konstrukční materiál nerez a je jednoduše vyměnitelná uživatelem. Detektor má tři detekční módy, Single/Dual/Lambda-All wavelenght. UV detektor provádí chromatogramy rutinně bez saturace i v případě vysokých koncentrací vzorku. Chromatogram lze zobrazit ve 2D i 3D zobrazení. I dodatečně je možné přikoupit Biotage ELSD nebo MS detektor a ty integrovat do systému. Alternativně také jiný detektor s analogovým signálem.  Sběrač frakcí má 6 módů detekce frakcí: "volume", "threshold", "threshold with volume", "low slope", "medium slope", "custom slope" nebo "via external detection"(MS/ELSD). Sběrač frakcí nikdy neodkápává eluát při pohybu ramene mezi sběrnými nádobami. Frakční ventil se uzavírá a je synchronizován s HPFC čerpadlem při pohybu ramene mezi sběrnými nádobami. Kapacita sběrače frakcí je až 9,6 litrů na běh. Frakční ventil a celá rozpouštědlová trasa jsou uzemněny, s eliminací statického náboje v systému a mobilní fázi pro zajištění "bezjiskřivého" provozu pro zajištění bezpečnosti. Sběr frakcí lze plně přesměrovat do odpadu i v průběhu dělení, což mimo jiné umožňuje také výměnu stojánků v průběhu dělení bez přerušení separace a ztráty produktu, který lze jímat z odpadní hadičky. Pohledové části zařízení jsou vyrobeny s odolným povrchem, odolává rozpouštědlům jako dichlormethan, aceton, toluen a chloroform. Horní část chromatografu je uzpůsobena pro skladování 4x 4lt lahví na rozpouštědla. 

Přístroj má interní PC, nepotřebuje proto externí počítač. Grafické rozhraní softweru s kapacitivním dotykovým panelem. Linux operační systém zajišťující stabilitu a důvěryhodnost na mnohem vyšší úrovni než Microsoft. Prakticky netrpí možností infekcí viry a systém je velmi stabilní. Z tohoto důvodu nevyžaduje firewall ochranu při připojení k internetové síti. Připojuje se k portu 80. Software umí "baseline correction", čímž umožňuje odfiltrovat signál absorbance rozpouštědel, takže signál odpovídá pouze látkám které právě procházejí detektorem. Software umí automatickou optimalizaci gradientu na základě zadaných Rf hodnot z TLC operátorem manuálně i graficky. Umí také generovat lineární i skokové gradienty. Operátor může zadat vícenásobně TLC data pro získání přesných gradientů které jsou optimalizovány až pro 10 různých polarit(poměrů) mobilní fáze. Po proběhnutí první separace umí přístroj provést další automatickou optimalici metody. Na základě vstupních dat o množství vzorku, složení mobilní fáze, Rf hodnot z TLC systém doporučí nejen metodu, ale také navrhne vhodné kartridže pro použití. Metody jsou přenositelné z jednoho Isolera systému na další pomocí USB Flash disk, také mohou být veškeré metody a výsledky včetně 3D grafického ztvárnění staženy na USB Flash disk. Průběh separace lze monitorovat přes celý rozsah spektra detektoru, sběr frakcí pak pomocí jedné, dvou vlnových délek nebo také přes celé spektrum. Chromatogram lze zobrazit a vyhodnotit ve 2D nebo 3D zobrazení. Metody separací lze vytvářet pomocí operátora, automatickým návrhem na základě zadaných dat o vzorku, mobilní a stacionární fázi a RF hodnot, ale také lze metodu jednoduše přenést USB klíčem z jiného systému Biotage Isolera. Obráceně lze také metody exportovat na jiný systém. Lze přenášet také data proběhlých separací na externí PC nebo jiný systém Isolera. Software umožňuje vysokoprůtokové ekvilibrace a používá funkci ACI(Accelerated Chromatographic isolation), která umožňuje provádět chromatografickou separaci 3x rychleji bez ztráty dělící účinnosti. Například průtok 36ml/min na 10g kartridži. Tato funkce násobně zkracuje čas dělení a významně snižuje množství použité mobilní fáze.  Mějte na paměti, že některé zde uvedené funkce jsou možné pouze s "Isolera Spectra Package" softwarem. Software hlídá hladiny rozpouštědel i odpadu a hlásí jejich brzké vyprázdnění nebo naopak naplnění, v kritický okamžik automaticky systém zastaví, aby nedošlo k chodu bez rozpouštědla nebo naopak přetečení odpadu.

Isolera Four

Funkčně totožný systém s Isolera One, ale má 4 chromatografické kanály, pracující sekvenčně.

Isolera Dalton 2000

Funkčně totožný se systémem Isolera One, ale má připojený MS detektor se spliterem Nanolink.

Isolera LS

Systém je prakticky funkčně shodný s Isolera One, ale má některé komponenty odlišné. Jedná se o scale-up systém, který umožňuje pracovat s kartridžemi až 1,8 kg stacionární fáze.

Rozsah množství dělené směsi látek cca 1g až 150g(může být i více ). Dostupné sběrné nádoby: Zkumavky (17.5 mm, 18 mm a 25 mm) a láhve (120 mL, 240 mL, a 480 mL). Rozměry: 577 mm (22.7”) x 596 mm (23.5”) x 497 mm (19.6”). Hmotnost 30-35kg. Certifikace CE a TUV. Umožňuje rozšíření o ELSD detektor a o MS detektor Dalton. Dvě plně integrovaná dvoupístová čerpadla HPFC pro čerpání ze dvou lahví rozpouštědel o celkovém průtoku chromatografem 50-500ml/min. Jednotka čerpadel má 4 vstupy a umožňuje libovolné binární gradienty s možností vícenásobné změny kdykoliv v průběhu dělení. Přesnost binárních gradientů lepší než +/-1%. Čerpadlo má možnost použít přídatné třetí rozpouštědlo do libovolného binárního gradientu k udržení rozpustnosti sloučeniny a eliminovat potenciální přetlak z případně vysrážených sloučenin. Čerpadla nevyžadují priming, což zároveň zabraňuje poruchám při chodu na prázdno. Maximální tlak do 10bar.  Sběrač frakcí nikdy neodkápává eluát při pohybu ramene mezi sběrnými nádobami. Frakční ventil se uzavírá a je synchronizován s HPFC čerpadlem při pohybu ramene mezi sběrnými nádobami. Kapacita sběrače frakcí je až 9,6 litrů na běh. Kapacitu sběrače frakcí lze rozšířit až na 320 litrů pomocí volitelného příslušenství "funnel rack kit", který má dva stojánky, každý se 16 nálevkama a vozík pro sběr.

Frakční ventil a celá rpzpouštědlová trasa jsou uzemněny, s eliminací statického náboje v systému a mobilní fázi pro zajištění "bezjiskřivého" provozu pro zajištění bezpečnosti.  

Příklad instalace Isolera LS s na provoze u zákazníka

Potřebujete poradit?

S technickými dotazy volejte nebo pište

Ing. Tomáš Balada

obchod

 +420 724 111 889

Poptávka nebo dotaz zavřít
Načíst
Přihlášení zavřít